Volledig scherm
Foto ter illustratie: Bevolkingsgroei. © ANP

Bevolking vorig jaar in bijna alle gemeenten in Oost-Nederland toegenomen

kaartDe bevolking in Oost-Nederland is het afgelopen jaar toegenomen. In 32 van de 36 gemeenten in het verspreidingsgebied van de Stentor is het aantal inwoners gegroeid. Alleen de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Rijssen-Holten en Putten zijn gekrompen qua inwoneraantal. 

Het CBS heeft bij het begin van het nieuwe jaar cijfers vrijgegeven over de regionale bevolkingsontwikkeling in de periode van 1 januari 2019 tot 1 december 2019. Om tot de bevolkingsontwikkeling te komen, zijn cijfers over verhuizers, migratie, geboorte en sterfte naast elkaar gelegd.

De gemeente Bronckhorst zag tot december het inwoneraantal het hardst krimpen. Per 1000 inwoners nam het inwoneraantal met 5,1 procent af, wat op een bevolking van 36.205 neerkomt op een krimp van 185 inwoners. De gemeente die relatief het snelst groeide, is Dronten. De polderprovincie groeide tot en met december met 718 nieuwe inwoners, al is dit grotendeels toe te schrijven aan de instroom bij het asielzoekerscentrum.

Biblebelt

In alle gemeenten langs de Veluwerandmeren, met uitzondering van Ermelo, werden afgelopen jaar meer kinderen geboren dan dat er inwoners overleden. Geheel opvallend is dat niet, aangezien het geboortecijfer op de biblebelt al jaren relatief hoog ligt. Urk en Staphorst zijn de absolute uitschieters als het gaat om bevolkingsgroei door voortplanting.

De gemeente Heerde zag afgelopen jaar het aantal overledenen het minst gecompenseerd worden door de geboorte van kinderen. Het saldo natuurlijke aanwas lag daar van alle gemeenten in Oost-Nederland het verst onder nul. De gemeente Heerde kende weliswaar een toename van het aantal inwoners, maar dit is vooral toe te schrijven aan nieuwe inwoners van buitenaf.

Verhuizers

Buurgemeente Oldebroek daarentegen zag relatief gezien veel inwoners vertrekken, net als Putten en Rijssen-Holten. Andere gemeenten waar in mindere mate meer mensen verhuisden dan er werden verwelkomd, zijn Berkelland, Bronckhorst, Elburg, Noordoostpolder, Staphorst en Urk.

Gemeenten die erg populair zijn door mensen van buitenaf zijn Harderwijk, Meppel, Nunspeet, Olst-Wijhe en Voorst. Gelderland en Overijssel zijn al enkele jaren in trek bij mensen uit de Randstad, vooral gezinnen en ouderen komen over uit het westen. Om de hierdoor ontstane woningnood op te lossen, willen de beide provincies de komende vijf jaar 75.000 woningen bouwen. Kampen en Ommen kenden vorig jaar een snelle bevolkingsgroei door grote nieuwbouwprojecten.

Migratie

Migranten hebben zich het afgelopen jaar voornamelijk in Flevoland gevestigd. In alle poldergemeenten, met uitzondering van Urk, ligt het saldo hoger dan in andere gemeenten in Oost-Nederland. Het hoge cijfer valt te verklaren door de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum, polenhotels en andere huisvesting voor arbeidsmigranten. De enige gemeente in Oost-Nederland waar meer mensen naar het buitenland vertrokken dan dat er voor terugkwamen, is Bronckhorst.

Bekijk hier de cijfers over de bevolkingsontwikkeling in jouw gemeente.

Landelijke trend

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132.000 personen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. In 2019 kwamen er 31.000 inwoners meer bij dan een jaar eerder. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland.

De huidige bevolkingsgroei is de grootste sinds het begin van deze eeuw. De laatste keer dat de bevolking in een vergelijkbaar tempo groeide was in 1975, ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname. In 1975 was ongeveer de helft van de groei afkomstig van buitenlandse migratie, in 2019 was dat meer dan 85 procent. Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte, terwijl het geboorteoverschot sindsdien op het laagste niveau is sinds de eeuwwisseling.