Bijzondere grafsteen maakt Grafhorster begraafplaats uniek

VideoAchter de eerbied van honderden grafstenen ligt op gepaste afstand een oude grafheuvel met als middelpunt een groenig aangeslagen monument. Het maakt de begraafplaats van Grafhorst bijzonder en zelfs wat mysterieus.

De zoektocht naar het verhaal achter een 'geheimzinnig' monument op de begraafplaats in Grafhorst, begint bij een donker metalen hek dat zwaar openzwaait bij het betreden van de begraafplaats. De tekst 'hek sluiten a.u.b' lijkt overbodig. De natuurlijke stilte gaat als vanzelf over in respect voor al die overleden dorpsbewoners met hun eigen verhaal. Achter de huidige begraafplaats, verscholen onder een cirkel van bomen, staat ietwat schuin weggezakt het monument. Behoedzaam naderend gaat de blik allereerst naar een tweede grafsteen linksachter op de grafheuvel. De tekst maakt duidelijk dat het hoofd der school G.J Kappert (1849-1918) betreft. Bijgezet in het graf van z'n broer, die al in 1905 werd begraven.