Eerste schepen binnenkort door Reevesluis bij Kampen

VideoDe boten die in het Drontermeer bij de monding van het Reevediep (de nieuwe hoogwatergeul bij Kampen) varen, mogen binnenkort voor het eerst door de schutsluis. Omdat op de plek waar nu de tijdelijke vaarweg ligt binnenkort wordt begonnen aan de zogeheten spuisluis, gaat het vaarverkeer vanaf 28 oktober door de nieuwe schutsluis.

In het spuiseizoen, van 28 oktober dit jaar tot en met 31 maart 2020, wordt het scheepvaartverkeer inclusief de recreatievaart door de nieuwe schutsluis van de Reevesluis geleid. Helemaal gereed is de voorziening overigens nog niet, legt omgevingsmanager Gerrit Broekhuizen uit. ,,Het wordt op deze manier tijdelijk gebruikt. De deuren van de sluis staan open. Door de start aan de spuisluis schuiven we de vaargeul alleen een stukje op nu.’’

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt er een grote kraan op het ‘middeneiland’ tussen de sluizen geplaatst, waarmee het benodigde materiaal vanaf het bouwterrein over de schutsluis kan worden gehesen. Hoewel deuren van de schutsluis open staan, is passeren alleen na aanmelding mogelijk. Voor de veiligheid zijn er speciale tijdvensters (op werkdagen viermaal een half uur). Dan vinden er geen werkzaamheden plaats en worden de seinen bediend. Vanaf 1 april volgend jaar gaat er daadwerkelijk geschut worden en wordt de schutsluis, dan dus met bewegende deuren, bediend.

Volledig scherm
Afgelopen voorjaar werden de eerste sluisdeuren geplaatst van de Reevesluis in het Drontermeer. © arhieffoto Freddy Schinkel

Beperking

Tijdens de hele periode is er een doorvaar-hoogtebeperking van 25 meter. De schutsluis is verder 10,5 meter breed. Op dinsdag en donderdag, de betonstortdagen, is de doorvaarhoogte maximaal 20 meter. Beroeps-en recreatievaartvaart moet zich minimaal 4 uur van tevoren aanmelden voor een passage door de sluis.

De komende winter wordt er dus hard gewerkt aan de spuisluis. Aannemerscombinatie Isala Delta start eind deze maand met de bouw van de Spuisluis in het Drontermeer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot uiterlijk april 2021. ,,Het is belangrijk dat we deze winter zoveel mogelijk aan het werk kunnen blijven en goed kunnen spuien. Je weet het alleen niet met het weer. Zoals het nu met de planning staat gaat het goed komen. Het gebied begint in ieder geval al aardig vorm te krijgen’’, aldus omgevingsmanager Gerrit Broekhuizen.

Volledig scherm
Een tekening van de locatie van de kraan op het middeneiland bij de Reevesluis © Ruimte voor de Rivier IJsseldelta