Experiment: bomen in de IJssel moeten onderhoud rivier betaalbaar maken

Afkalving tegengaan. Dat is wat Rijkswaterstaat wil bereiken met een nieuw soort kribben in de IJssel bij Zalk en Wilsum. In eerste instantie worden bomen in twee rijen de grond in geslagen, 50 centimeter van elkaar. 

Daar worden vervolgens oude bomen tussen gelegd. Bij oude kribben ontstaan vaak zogenoemde ontgrondingskuilen waar bij hoog en laag water kribkoppen ontstaan. Om die weg te krijgen, moet Rijkswaterstaat geregeld baggeren. En dat kost een hoop geld. Rijkswaterstaat experimenteert daarom met constructies en materialen om rivierbeheer betaalbaar te houden. 

Bedrijven uit Hasselt en Wilsum voeren het werk uit. Rijkswaterstaat hoopt ook dat dieren en planten zich beter thuisvoelen bij de kribben-nieuwe-stijl die stroming bij de oevers moet weghouden.

Volledig scherm
Werk aan de IJssel bij Zalk. © Henri van der Beek