Volledig scherm
Jan Willem Schutte, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Kampen, tijdens de verkiezingsavond. © Foto Freddy Schinkel

Formerende partijen in Kampen willen af van achterkamertjes

De luiken van de coalitievorming in Kampen gaan open. ChristenUnie, GBK, GroenLinks en CDA willen andere partijen bij de inhoud betrekken en meerdere tussenstanden geven van de onderhandelingen. 

Heeft GBK het eerste winstpunt binnen? ,,Geen idee", reageert fractievoorzitter Albert Holtland. Zijn partij gaf in de afgelopen periode meerdere keren aan dat het vormen van een nieuw college niet transparant genoeg kan gebeuren. Holtland zegt 'geen idee' te hebben hoe open de formatie zal zijn. ,,Het is de intentie van alle vier de partijen, die we nu samen gaan bespreken."

Debat

Quote

Ons streven is om in de eerste week van juni de onderhande­lin­gen af te ronden

Jan Willem Schutte, ChristenUnie

Het is een vraag waarop nog geen antwoord is, bevestigt Jan Willem Schutte. Hij is fractievoorzitter van de ChristenUnie, de grootste partij in Kampen en leider van de onderhandelingen. ,,Wil je drie keer per week een tussenstand geven en daarvoor de inwoners naar het gemeentehuis laten komen? Of doen we het pas na een aantal weken en gaan we dan met andere partijen in debat?" 

Schimmigheid

Het is aftasten voor de vier partijen. Want openheid geven over de onderhandelingen, dat is in Kampen ongebruikelijk. In het verleden leidde die schimmigheid tot ergernis van oppositiepartijen. Vaak klonk de klacht dat belangrijke besluiten in achterkamertjes al werden beklonken, waardoor later in de gemeenteraad amper serieuze discussie mogelijk was. 

Die cultuur wil de Kamper politiek achter zich laten. Zo is afgesproken dat het nieuwe coalitieakkoord er een op hoofdlijnen wordt. Doelen worden genoemd, maar hoe die te bereiken, is voer voor discussie. Daarnaast mogen partijen die niet meebesturen - SGP, VVD, Kampen Sociaal, PvdA en D66 aangeven over welke onderwerpen zij graag afspraken zien in het coalitieakkoord. 

Haalbaar

Quote

We kijken of de wensen passend en haalbaar zijn

Jan Willem Schutte, ChristenUnie

,,Er komen zware opgaven aan, zoals de energietransitie en de bezuinigingen op (jeugd)zorg. Het is van belang dat alle partijen een bijdrage kunnen leveren", vindt Schutte. Hij is niet bang dat het coalitieakkoord daardoor een allegaartje wordt: ,,De vier partijen die een coalitie willen vormen, zullen kijken of de wensen passen in de grote lijnen van het akkoord en of het financieel haalbaar is."

Juni

De onderhandelingen tussen ChristenUnie, GBK, GroenLinks en CDA beginnen deze week. Verkenner Remmelt de Boer gaat de coalitie smeden. Schutte verwacht niet dat een opener formatie en alle bijbehorende acties voor vertraging zorgt: ,,Ons streven is om in de eerste week van juni de onderhandelingen af te ronden. Mits voor die tijd niet een partij afhaakt. Dan begint alles weer van voor af aan."