Grote veranderingen op komst bij Stichting Philadelphia in Kampen en IJsselmuiden

KAMPEN - Het aantal locaties vermindert, maar cliënten krijgen meer ruimte en de zorgverlening wordt efficiënter door cliënten met dezelfde zorgvraag in één locatie te huisvesten. Zo wil Stichting Philadelphia de toekomst tegemoet.

In Kampen en IJsselmuiden betekent dat nieuwbouw op vier plekken en herhuisvesting op 1 plek. Bij 2 bestaande locaties verandert niets. De plannen zijn donderdag gepresenteerd aan cliënten, hun families en medewerkers. Het totaal aantal locaties gaat van 12 naar 7.

De 'Rietgors' en 'Blexterstraat' in IJsselmuiden blijven. In het dorp komt nieuwbouw in Het Meer en op de locatie van de Meerburg IJsselburg aan het Kerkepad. In Kampen komt nieuwbouw aan de 1e Ebbingestraat, mogelijk in Het Onderdijks en Philadelphia neemt waarschijnlijk haar intrek in woonzorgcentrum De Vijverhof.