Volledig scherm
© Thinkstock

Hoop voor legaliseren van woonschepen in Ganzendiep bij Kampen

Er gloort hoop voor de bewoners van elf woonschepen in het Ganzendiep bij Kampen. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt werk te willen maken van een permanente woonbestemming voor hun eigendom. Het moet een einde maken aan bijna dertig jaar frustratie.

De VVD wil een einde maken aan de impasse, bleek maandagavond tijdens een commissievergadering. De partij vreest verwaarlozing van het gebied aan het einde van de Seveningseweg en vindt dat de gemeente Kampen geschapen verwachtingen moet nakomen. Die mening hebben D66, ChristenUnie en Kampen Sociaal ook. PvdA en SGP twijfelen nog.

Vrees

Wat is het geval? De huidige eigenaren mogen permanent op hun boot wonen. Maar die toestemming is persoonsgebonden. Nieuwe bewoners mogen er alleen recreatief verblijven, dus korte periodes. De vrees is dat hierdoor de woonschepen flink in waarde kelderen en dat de nieuwe eigenaren zich niet bekommeren om de omgeving. 

In de jaren 90 en begin deze eeuw leek een permanente woonbestemming er te komen. Maar om onduidelijke redenen is het plan nooit doorgezet. Onafhankelijk juridisch advies lijkt anno 2019 het pad alsnog te effenen voor permanent wonen op elf woonschepen. Aan de ene kant trekken bewoners op basis van het verleden aan het kortste eind, omdat de gedane toezeggingen en geschapen verwachtingen geen juridische basis hebben. Aan de andere kant is er volgens de adviseur geen sprake van precedentwerking voor woonboten elders in de gemeente als het plan nu alsnog wordt doorgezet. Deze passage lijkt een meerderheid van de raadsleden over de streep te trekken.

Hoongelach

Politiek en bewoners hoeven in eerste instantie niet te rekenen op medewerking van wethouder Albert Holtland. Voor de wijziging is een veranderde gebiedsvisie nodig. Hij oogstte hoongelach met zijn reactie:,,Het is veel werk. Ambtenaren zitten al tot over hun oren in het reguliere werk en dan komt dit er nog eens bij.”