Iedereen vindt ze mooi, toch is er een heuse stammenstrijd om wilgen bij Zalk

VideoHet is een prachtig gezicht, de knotwilgen en populieren langs de Brinkweg in Zalk. Dat moet zelfs het waterschap erkennen. Maar Dorpsbelangen Zalk moet de door haar geplante nieuwe exemplaren wel binnen vier weken verwijderen. Het bestuur van deze belangenorganisatie blijft zich daartegen verzetten. ,,We vechten tot onze laatste snik'', verzekert bestuurslid Lucas Frijlink.

De knotwilgen en populieren begonnen het hier in de afgelopen jaren te begeven, waarschijnlijk omdat ze niet op tijd geknot werden. De gaten in de bomenrij vormden een doorn in het oog van Dorpsbelangen. De vereniging probeerde langere tijd uit te zoeken van wie de bomen eigenlijk zijn. Een meting door het Kadaster eerder dit jaar gaf duidelijkheid: de bomen behoren toe aan het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Gehinderd

Het waterschap geeft ronduit toe: de bomen zullen uiteindelijk moeten verdwijnen, omdat ze nu en in de toekomst voor problemen kunnen zorgen. 'Het waterschap wordt gehinderd bij het uitvoeren van het onderhoud aan het watersysteem', zo luidt de verklaring. 'En bij het afbreken en omvallen kunnen verstoppingen ontstaan en kan de waterafvoer niet gegarandeerd worden'.

In het verleden was dat niet zo'n groot probleem, maar in de loop der jaren zijn de bomen verder richting de sloot gegroeid en inderdaad verwijderd nadat ze bijvoorbeeld waren omgewaaid. Omdat de eigenaar niet voor vervanging zorgde, heeft Dorpsbelangen Zalk uit eigen beweging nieuwe knotwilgen op het talud geplant.

Tot ongenoegen van het waterschap, dat stelt dat de nu nog dunne boompjes illegaal zijn geplaatst. Want een vergunning voor de wilgen is niet afgegeven, weet het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een aanvraag was ook onzinnig geweest. Voor het planten van bomen op een talud geven we sowieso geen vergunning af, laat het waterschap weten.

Uitstel

Dorpsbelangen Zalk kreeg in maart al te horen dat ze de nieuwe aanplant moest verwijderen, maar uiteindelijk gaf het waterschap de vereniging midden in het groeiseizoen nog even uitstel om te zoeken naar alternatieven - zoals een grondruil met de gemeente of afspraken met de boer naast de bomenrij. Dat mislukte, en dus heeft het waterschap aan Dorpsbelangen te kennen gegeven dat de bomen binnen nu en vier weken moeten worden verwijderd.

,,Maar we hebben nog altijd een aantal pijlen op onze boog'', verzekert Lucas Frijlink van Dorpsbelangen Zalk strijdvaardig. ,,We vechten tot onze laatste snik.''

Bestuursdwang

Bij het waterschap lijkt het geduld op als het gaat om de aangeplante knotwilgen langs de Brinkweg. De term 'bestuursdwang' valt zelfs, maar het waterschap hoopt die niet nodig te hebben.

Mocht Dorpsbelangen de bomen zelfs na tussenkomst van de rechter niet hebben verwijderd, dan doet het waterschap dat op kosten van de vereniging.

Zo ver en tot rechtszaken wil Dorpsbelangen Zalk het niet laten komen. ,,We hebben het toch over gemeenschapsgeld'', meldt Frijlink met het oog op de verenigingskas.

Het bestuur van Dorpsbelangen Zalk staat pal voor zijn knotwilgen: vlnr Hirja van Egteren, Lucas Frijlink, Marc Uhlerbusch, Ray Haze en Ferdinand Boom. ,,We hebben nog wel enkele pijlen op onze boog.''
Volledig scherm
Het bestuur van Dorpsbelangen Zalk staat pal voor zijn knotwilgen: vlnr Hirja van Egteren, Lucas Frijlink, Marc Uhlerbusch, Ray Haze en Ferdinand Boom. ,,We hebben nog wel enkele pijlen op onze boog.'' © Foto Freddy Schinkel
  1. Kan ik mijn verplichte mondkapje voor het openbaar vervoer declareren bij mijn baas?
    PREMIUM
    Vraag bij het nieuws

    Kan ik mijn verplichte mondkapje voor het openbaar vervoer declareren bij mijn baas?

    Het thuiswerken gaat nog wel even duren, maar nu alles gefaseerd weer open gaat zie je dat steeds meer mensen ook naar kantoor gaan. Welke thuiswerkkosten mag je wel declareren nu het warmer gaat worden en draai je straks zelf ook op voor het verplichte mondkapje in het openbaar vervoer als je naar je werk gaat? Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht DAS Rechtsbijstand, geeft tekst en uitleg.