IJssel bij Kampen proeftuin voor Rijkswaterstaat

Met het storten van een grijper vol gekleurde, x-vormige betonblokken is vandaag de aanleg van drie flexibele rivierkribben in de IJssel bij Kampen voltooid. Rijkswaterstaat bekijkt een jaar lang wat het effect is van deze waterdoorlatende kribben. Verwacht wordt dat ze een positief effect zullen hebben op de visstand, zorgen voor een betere stroming in de rivier en minder baggerkosten.