Volledig scherm
Volop sfeer bij aanvang van de wedstrijd, Go Ahead Kampen tegen DOS Kampen. © archief Freddy Schinkel

In Kampen moet straks iedereen kunnen sporten

Het moet voor iedereen toegankelijk worden om te sporten of te bewegen. En ook de aanbieders moeten klaar zijn voor de toekomst, zowel organisatorisch als financieel. Dat en meer staat in het nieuwe Kamper Sportakkoord 2019- 2021.

De sportverenigingen en vrijwilligers kunnen de komende jaren de nodige acties verwachten. Want het Kamper Sportakkoord 2019- 2021 is klaar en gepresenteerd. Het is een lokale variant van het nationaal sportakkoord, waarin staat wat er de aankomende jaren op sportief vlak mag gebeuren. Meer dan honderd betrokkenen hebben eraan meegewerkt. De raad neemt in december een besluit over het document.

Het resultaat bestaat uit zes deelakkoorden met ambities en concrete acties. Zo moeten de verenigingen zich inzetten om de omslag van aangepast naar inclusief sporten en bewegen te maken. Het betekent dat iedereen ondanks beperkingen mee kan doen en er geen belemmeringen meer zijn. Dat kan bijvoorbeeld door een goed overzicht van de sportaanbieders in kaart te brengen.

Klimaat

,,We zijn er tevreden over. Maar het betekent ook dat er veel werk aan de winkel is’’, zegt Tonny Zweers van de Sportraad over het akkoord. Zij is vooral blij met het feit dat er ook gekeken gaat worden naar de organisatie van sportverenigingen en een positief klimaat bij de clubs. ,,Dat is heel belangrijk en daar pleiten wij als Sportraad ook voor. De verenigingsondersteuning door al die vrijwilligers, bijvoorbeeld, is van groot belang.’’

Aan het einde van het traject werd duidelijk dat ook de sport met bezuinigingen krijgt te maken. Sportwethouder Geert Meijering, die trots is op de totstandkoming van het akkoord, zegt eerder deze week daarover: ,,De bezuinigingen zullen ook de sport raken. Maar wat het college betreft blijven de ambities, de missies en doelen overeind; hooguit in een iets langzamer tempo.’’

Werkgroepen

Na de begrotingsraad van donderdagavond kunnen de werkgroepen van het sportakkoord de bezuinigingen vertalen naar wat het exact betekent voor de sport in Kampen, meldt een woordvoerder van de gemeente: ‘Wat er wel en niet overeind blijft is iets wat besloten wordt in die werkgroepen.’

Vooralsnog is alleen de financiering tot en met 2021 geregeld. Het Rijk stelt bijvoorbeeld voor het uitvoeren van het Kamper Sport akkoord om dit jaar, volgend jaar én 2021 jaarlijks 30.000 euro beschikbaar.