Kampen focust op vreugdevuren bij jaarwisseling

Gemeente Kampen let tijdens de komende jaarwisseling extra op de vreugdevuren in de stad. ,,Daar zal meer gemeentelijke aanwezigheid bij zijn’’, voorspelde burgemeester Koelewijn deze week tijdens een informatieavond over de viering van oud en nieuw. 

De aanleiding voor de focus op de vreugdevuren is tweeërlei; de stikstofdiscussie en het uit de hand lopen van de Haagse vreugdevuren tijdens de laatste jaarwisseling. De gemeente gaat daarom extra streng opletten of er - behalve het door de gemeente aangevoerde pallethout- geen andere zaken op de vuurcontainers worden gegooid.

  1. Burgemeesters Kampen en Hardenberg pleiten voor betere verdeling van vluchtelingen over Nederland

    Burgemees­ters Kampen en Hardenberg pleiten voor betere verdeling van vluchtelin­gen over Nederland

    Gemeente in IJsselland hebben nog geen verzoek gekregen om extra opvangplekken voor asielzoekers te huisvesten. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is op zoek naar 5000 extra opvangplekken vanwege verwachte groei van het aantal vluchtelingen. Burgemeesters bort Koelewijn (Kampen) en Jan Willem Wiggers (Hardenberg) pleiten alvast voor een evenwichtiger verdeling van vluchtelingen over het land.