Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Foto Freddy Schinkel

Kampen gooit slot op de deur voor nieuwe zorgwoningen

Er komen voorlopig geen nieuwe zorgwoningen bij in de gemeente Kampen. De gemeente wil de wildgroei aan zorgwoningen een halt toebrengen, een gebouw kan vanaf vandaag niet zomaar meer veranderd worden naar een zorgwoning.

De gemeente onderzoekt al langer de mogelijkheden om de sterke toename van zorgwoningen in met name de Kamper binnenstad tegen te gaan. Volgens zowel het college van burgemeester en wethouders, als de Kamper raad, is die sterke toename een zorgelijke ontwikkeling. De als zorgwoning in gebruik genomen panden hebben een negatief effect op de leefbaarheid in de stad. Daarnaast is er bij het Kamper bestuur zorg over de kwaliteit van de van de geboden zorg.

Verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis kondigde in juli al aan maatregelen te willen nemen tegen deze ontwikkeling. Met het besluit dat de gemeenteraad nu heeft genomen, wordt de bestaande situatie ‘bevroren', in afwachting van een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. Tot er een nieuw bestemmingsplan ligt, worden aanvragen voor nieuwe zorgwoningen niet langer in behandeling genomen door de gemeente. 

‘Kwetsbare mensen als verdienmodel’

Jan Peter van der Sluis laat in een persbericht weten dat er met deze maatregel op de rem wordt getrapt.  ‘Vanaf vandaag komen er geen nieuwe zorgwoningen meer bij. Onze volgende prioriteit is dat we het kaf van het koren scheiden. Dat doen we samen met onze ketenpartners, politie en GGD en ook met het zorgkantoor.’ Zorgaanbieders die goede en effectieve zorg leveren, hebben volgens de wethouder niets te vrezen, ‘Maar aanbieders waarvan de kwaliteit van de zorg tekort schiet, die kwetsbare mensen als verdienmodel zien en hen onder de belofte van zorg doelbewust naar Kampen halen, wél.’

Overlast

Bij de gemeente en politie zijn naar eigen zeggen tientallen meldingen en klachten binnengekomen van verontruste inwoners , die melden dat bewoners van zorgwoningen zich misdragen en overlast veroorzaken in de omgeving. De gemeente heeft vastgesteld dat er een ‘aantal zorgelijke zorgaanbieders in de gemeente is neergestreken'. Om de cliënten te kunnen huisvesten worden panden opgekocht of verhuurd, waarin cliënten van voornamelijk buiten de gemeente Kampen worden gehuisvest. Het gaat daar volgens de gemeente steeds vaker om cliënten met ernstige gedragsproblematiek. 

‘Zorgcowboys’

Volgens Van der Sluis lijkt het erop alsof er misbruik wordt gemaakt van de gastvrijheid van de gemeente. ‘De zorgelijke zorgwoningen schieten als paddenstoelen uit de grond. Er zijn veel klachten over bewoners die zich misdragen en overlast geven. Bewoners die vooral op straat hangen en inwoners lastig vallen krijgen blijkbaar niet de juiste zorg. Daarnaast legt de aanwas van nieuwe bewoners van buiten onze gemeente een enorme druk op ons gemeentelijk budget.’ Van der Sluis betreurt het dat de zorgaanbieders in Kampen die zich met hart en ziel inzetten voor hun cliënten en ‘fantastisch werk’ leveren, over één kam worden geschoren met deze ‘zorgcowboys'.