Volledig scherm
PREMIUM
Kampen gaat werk maken van de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. © Getty Images

Kampen in actie tegen ondermijning: ‘Alert zijn op ratten’

Met nieuwe meldpunten voor duistere zaken, bewustwordingscampagnes en het opbouwen van een databank met informatie over mogelijk crimineel gedrag gaat de gemeente Kampen meer werk maken van de strijd tegen ‘ondermijning’. Ook Bibob-onderzoeken, waarmee de integriteit van ondernemers wordt getoetst, zullen vaker worden ingezet. Dat staat allemaal in het Plan van Aanpak Ondermijning dat het college heeft vastgesteld.

Van ondermijning is sprake als criminelen of criminele organisaties de overheid en het bedrijfsleven bewust misbruiken voor eigen gewin. Ook ongewenste verwevenheid van onder- en bovenwereld hoort hier bij omdat de kans bestaat dat dit leidt tot bewust of gedwongen hulp bij criminele activiteiten zoals drugshandel, hennepteelt, witwassen, mensenhandel en fraude met vastgoed of uitkeringen.