Volledig scherm
Verhitte gemoederen zijn tot bedaren gebracht door het nieuwe beleid rond carbidschieten, constateert burgemeester Bort Koelewijn tevreden. Het Schuttersgilde speelt volgens hem daarbij een prominente rol. © Foto Freddy Schinkel

Kampen prijst Schuttersgilde om bemiddelende rol bij carbidschieten

Het Schuttersgilde geldt vooral als een genootschap van vredestichters. De gemeente Kampen zet dit genootschap steeds vaker in als overlegorgaan tussen schutters en eventuele bezwaarmakers tegen carbidschietplekken in hun omgeving.

,,Hun grote kracht is dat ze makkelijker toegang hebben tot de individuele schutters’’, stelt burgemeester Bort Koelewijn. ,,Gemakkelijker dan wanneer de gemeente of ik als burgemeester dat doe.’’

Strengere regels

Het Schuttersgilde werd opgericht nadat de gemeente strengere regels ging stellen aan het carbidschieten tijdens de jaarwisseling 2018-2019. De gemeente wilde toen dat het schieten met de melkbussen nog maar op 25 plekken zou gebeuren, de schutters wilden een verruiming van die regels en kregen het voor elkaar dat er nu op ruim 50 plekken mag worden geschoten.

Het Schuttersgilde kreeg daarop in juli dit jaar een officiële stichtingsvorm, leden van het gilde willen ook ieder jaar een prijs uitreiken aan de beste schietlocatie binnen de gemeente Kampen.

Bezwaarschrift

De gemeente zette dit jaar op diverse plekken het Schuttersgilde in als er bezwaren rezen vanuit de gemeente of vanuit de schutters over de aangewezen schietlocatie. Dat ging bijna overal goed, alleen bij een schietlocatie aan de Dokter Kolfflaan kwamen de schutters en de omwonenden er vooralsnog niet uit. Een bezwaarschrift vanuit de buurt kan niet meer worden behandeld door de bezwaarschriftencommissie, meldt Koelewijn. ,,Januari is al voorbij voordat de commissie hierover heeft geadviseerd.’’

Aan de Kolfflaan gaat de schuttersplek daarom misschien nog wat verplaatst worden, is de gedachte van de burgemeester. ,,Die discussie vindt nog plaats.’’ Ook hierbij zal het Schuttersgilde een rol kunnen spelen zegt Koelewijn, die in een speciale appgroep zit waarvan de gildeleden ook gebruik maken. ,,En ze communiceren met mij uiterst direct.’’

Definitief

De lijst met ruim vijftig schietlocaties voor het carbid is nu definitief vastgesteld, ook de drie plekken waar een vuurcontainer komt te staan, zijn nu definitief. De gemeente laat de teugels op dit punt ook iets vieren: waar vorig jaar het brengpunt voor grof vuil de hele oudejaarsdag was gesloten, blijft deze locatie nu tot twaalf uur ’s middags open, ook voor aanhangwagens met grof vuil. Vorig jaar mocht dat niet, om illegale stortingen op de vuurcontainers te voorkomen.

Maar er is weinig gebeurd dat op dit punt niet door de beugel kon, weet burgemeester Koelewijn. ,,Men leert het al.’’