Volledig scherm
De parkeergarage Buitenhaven in Kampen. © Freddy Schinkel

Kampen stapt naar rechter in zaak op zieke heiers: gemeente hoopt onder schadeclaim uit te komen

De gemeente Kampen stapt definitief naar de rechter in de zaak over het heien in de vervuilde grond van de parkeergarage Buitenhaven. Drie heiers werden ziek in december 2016. Kampen vindt dat zij de arbo-wet niet heeft overtreden, zoals de Inspectie SZW oordeelde. De gemeente hoopt onder een schadeclaim van 347.000 euro uit te komen.

De arbeidsinspectie concludeerde onder meer dat Kampen - als opdrachtgever - onvoldoende rekening hield met de vieze grond en dat de werkzaamheden onvoldoende zijn voorbereid. De gemeente vindt dat de Inspectie SZW onvoldoende onderzoek heeft verricht om tot het oordeel te komen en dat het oordeel onvoldoende onderbouwd is. Kampen vindt dat er geen verband is tussen de zieke heiers en verontreinigde bodem.

Duidelijkheid

,,Wij zijn van mening dat zorgvuldig is gehandeld en zien de grote financiële consequenties. Een bedrag van 3 á 4 ton is te groot om te laten lopen. Zeker gezien de financiële positie waarin de gemeente zich bevindt’’, licht wethouder Geert Meijering de gang naar de rechter toe. ,,Wij willen duidelijk krijgen wat er tijdens het heien is gebeurd, waarvoor de gemeente als opdrachtgever verantwoordelijk was en wat daarvan de gevolgen zijn.”

Begin 2017 legde de Inspectie een SZW een bouwstop op bij de bouw van de parkeergarage Buitenhaven. Heiers werden ziek door het werken in de vervuilde bodem. Het werk werd ruim een jaar later hervat. De schade van de bouwstop is ruim 700.000 euro, stelt hoofdaannemer Hegeman. Hij eist dat bedrag van de gemeente Kampen, die stelt dat de helft van dat bedrag te herleiden is naar de bouwstop.

Verantwoordelijkheid

Kampen vindt dat Hegeman dat bedrag voor eigen rekening moet nemen. Volgens de gemeente is afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor veilig werken bij de hoofdaannemer ligt. Wethouder Meijering sluit niet uit dat Kampen mogelijk de schade verhaalt op de Inspectie SZW, als de rechtbank het oordeel vernietigt. Immers, dan is de bouw van de parkeergarage op onjuiste gronden stilgelegd.

De bouw van de parkeergarage met 220 plekken kostte uiteindelijk 5,1 miljoen euro. Dat is 1,9 miljoen euro meer dan begroot. Tijdens de bouw waren er meerdere forse tegenslagen. In totaal wordt over een bedrag van 700.000 euro nog gediscussieerd tussen Kampen en Hegeman, over wie dat moet betalen.