Volledig scherm
Zoiets zou het moeten worden, de nieuwe 'stadsvilla' aan de Bovenhavenstraat © Mateboer

Kampen veegt bezwaren tegen bouw nieuwe ‘stadsvilla’ van tafel

Als de stadsvilla aan de Bovenhavenstraat eenmaal is gesloopt mag projectontwikkelaar Mateboer er een soortgelijk nieuw gebouw neerzetten. Vier ingediende bezwaren tegen het nieuwbouwplan hebben burgemeester en wethouders ongegrond verklaard. Tegen het besluit is nog wel een beroep bij de bestuursrechter mogelijk.

De bezwaarmakers zijn grotendeels dezelfde partijen die ook bezwaar hebben gemaakt tegen de vergunning voor de sloop van de oude villa: Stichting Stadsherstel, erfgoedvereniging Heemschut, Cuypersgenootschap en een omwonende. Ook die bezwaren werden afgewezen, maar daartegen is beroep aangetekend bij de bestuursrechter. Vorige week maandag diende deze zaak voor de rechtbank in Zwolle. Naar verwachting is de uitspraak over uiterlijk vijf weken bekend.

Zorgvuldig

Met de afwijzing van de bezwaren tegen het nieuwbouwplan volgt het college het advies van de bezwaarschriftencommissie. Die kwam tot de conclusie dat ‘het bestreden besluit zorgvuldig tot stand is gekomen en in bezwaar gehandhaafd kan worden’.

Tweede procedure

Er loopt nog een tweede bezwaarprocedure. Die gaat over de afwijzing van een verzoek om de stadsvilla een monumentale status te geven. Hierover is het college zich nog aan het beraden. De bezwaarschriftencommissie oordeelde hierover dat niet de juiste procedure is gevolgd. Inmiddels is hierover alsnog advies gevraagd aan de Monumentenraad. Die kwam – gesteund door deskundigen – tot het oordeel dat de stadsvilla en omliggende gebouwen inderdaad moeten worden gezien als een ensemble dat de status van gemeentelijk monument meer dan waard is.

Vervuild

Een andere hobbel is nog het feit dat de grond rond de villa vervuild is. Daarvoor is een saneringsplan gemaakt, dat nu ter beoordeling bij de provincie Overijssel ligt. Daarover wordt nog deze maand uitsluitsel verwacht.