Volledig scherm
Foto ter illustratie © Thinkstock

Kampen verwacht nieuw miljoenentekort op zorg, maar neemt (nog) geen maatregelen

Kampen moet rekening houden met een volgende miljoenenstrop in de zorg. Dit keer gaat het om beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het tekort zal in 2021 ruim 4 miljoen euro zijn, verwacht het college van burgemeester en wethouders.

De opvang van onder anderen daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld en verwarde mensen wordt nu nog per regio geregeld via 43 zogenoemde centrumgemeenten. In dit geval krijgt Zwolle geld van het Rijk en ontzorgt hiermee kleinere gemeenten, zoals Kampen. Vanaf 2021 krijgen 355 gemeenten een eigen budget en dat gaat samen met een bezuiniging. Omgerekend krijgt Kampen nu 13,8 miljoen euro. Dat bedrag daalt in 2021 naar 9,5 miljoen, blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA.

Kritiek

Maatregelen nemen doet Kampen nog niet. De gemeente vindt het nog te vroeg. De berekening bevat veel onzekerheden en op de verdeling van het geld is forse kritiek door gemeenten, de Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland. ,,Er zullen nog veel gesprekken plaatsvinden en de bedragen kunnen écht nog veranderen", zegt verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis. 

Quote

De bedragen kunnen écht nog veranderen

Jan Peter van der Sluis, Wethouder

Kampen kondigde deze week al een megabezuiniging aan. Dit jaar wordt een tekort verwacht van 6,1 miljoen euro op jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Hoewel het Rijk gemeenten de komende drie jaar extra geld geeft voor jeugdzorg, tempert wethouder Geert Meijering de verwachtingen. ,,Als je bedenkt dat het bedrag over ruim 400 gemeenten verdeeld moet worden en kijkt naar de omvang van de tekorten, dan is duidelijk dat het onvoldoende geld is.”

Geen risico

De PvdA wil geen risico nemen en de verwachte tegenvaller verwerken in de aangekondigde bezuinigingsronde. ,,We weten dat dit eraan komt. Dan moeten we koersen op een bezuiniging van meer dan 6 miljoen. Het is niet leuk, maar het voorkomt dat we over een jaar opnieuw over een miljoenenbezuiniging moeten nadenken", vindt fractievoorzitter Janita Tabak.