Volledig scherm
Het Ganzendiep. Lezersfoto © GUUS OOSTENDORP

Kampenaren vangen bot met omstreden woonarken De Noord

DEN HAAG/KAMPEN – Drie woonbootbewoners langs het Ganzendiep in IJsselmuiden grijpen vooralsnog naast een omgevingsvergunning voor hun woonarken, zo blijkt uit twee definitieve uitspraken van de Raad van State.

Het lot van hun recreatiewoonarken ligt nu in handen van de provincie Overijssel. Die is bezig met een aanpassing van de provinciale Omgevingsverordening die mogelijk als nog de weg vrij maakt voor nieuwe woonarkvergunningen. In ieder geval biedt de huidige Omgevingsvergunning daarvoor geen ruimte, zo oordeelt de Raad van State in de uitspraken.

Beschermd Ganzendiep
De gemeente Kampen kan en kon geen vergunningen verlenen omdat de Overijsselse Omgevingsverordeing op die plek in het beschermde Ganzendiep nieuwbouw van recreatiewoningen verbiedt. Eerder tijdens de rechtszitting werd al duidelijk dat de Overijsselse verordening geen zogenoemde hardheidsclausule voor bijzondere gevallen kent. Die komt er met de aanpassing van de verordening mogelijk wel. Dan kan Kampen opnieuw bekijken of zij alsnog vergunningen kan verlenen.

Buiten hun schuld
De eigenaar-bewoners van de arken vinden dat ze nu al alle recht hebben op een vergunning. Immers, de drijvende recreatiewoningen liggen er al een tijdje en zijn volgens hen buiten hun schuld nooit in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. De uitspraak is dan ook een tegenvaller voor hun. Ook vinden zij dat Kampen en de provincie Overijssel met twee maten heeft gemeten. Immers van de vijf omstreden woonarken kregen er twee wel een vergunning en drie niet. Woonbootbewoners Jan Rein Boer, Wichert Sleurink en de familie Assen-Van Dijk vinden dat niet eerlijk. De Raad van State vindt niet dat de overheden met twee maten heeft gemeten. Alleen een aanpassing van de Verordning kan soelaas bieden. Zo niet, dan zullen de woonarken daar weg moeten.