Volledig scherm
Eind oktober is het ook al aanvullend onderzoek gedaan naar verontreiniging in de Nieuwe Buitenhaven. Dat was noodzakelijk nadat blauwzuurgas was vrijgekomen. © Foto Freddy Schinkel

Maandag aanvullend onderzoek vervuild slib Kamper Buitenhaven

Maandag begint de tweede ronde van aanvullend onderzoek naar verontreiniging in de Nieuwe Buitenhaven. Dat is een paar weken later dan de bedoeling was. Volgens gemeente Kampen wordt vertraging veroorzaakt door afstemming met de betrokken partijen over de opzet van het onderzoek. Die vergde meer tijd van gedacht.

Het onderzoek begint met een serie monsters uit de bodem van de haven. Nog voor de jaarwisselingen moet de uitkomsten daarvan duidelijk zijn. Tot dit tijd wordt er niet gebaggerd in de haven.

Het uitbaggeren van de haven werd 19 oktober stilgelegd nadat blauwzuurgas was vrijgekomen. Dat gebeurde bij het baggeren van vervuild slib in de hoek van het havenkantoor. Een week later volgde aanvullend onderzoek over de hoeveelheid en exacte locatie van de vervuiling. Dat leverde niet voldoende resultaten op zodat er nogmaals onderzoek moest worden gedaan. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt over het uitbaggeren van het laatste deel van de haven.