Volledig scherm
Otter (Lutra lutra) (rode lijst NL - Reinhardswald, Kassel, Th © Natuurmonumenten - Ben Walet

‘Meer bescherming nodig voor otters’

Otters moeten in Overijssel beter beschermd worden tegen aanrijdingen. Dat bepleit de fractie van GroenLinks in de Overijsselse Staten, nadat vorige week een otter werd doorgereden bij het Ganzendiep in Kampen. Faunarasters - en passages zouden ervoor moeten zorgen dat de dieren veiliger wegen kunnen oversteken, zo schrijft Statenlid Kees Slingerland.

Slingerland heeft namens GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hij zegt inzicht te willen krijgen in de hoeveelheden doodgereden otters in de afgelopen jaren. In de Weerribben, maar ook op andere plaatsen in Overijssel, zijn otters uitgezet om ze terug te brengen in de gebieden waar ze thuis horen. Hij zegt te willen weten of er nog voldoende geld beschikbaar is om, waar ze nog niet zijn maar wel nodig, beschermende maatregelen te nemen. „te denken valt daarbij met name aan het plaatsen van faunarasters of faunapassages”, schrijft hij op de website van zijn partij.

Boswachter

Vorige week riep boswachter Egbert Beens al op tot meer tunnels en looprichels om otters van de ene naar de andere plas te laten oversteken. De boswachter van Staatsbosbeheer ziet een stijging in het aantal aangereden otters en wil met onder meer de provincie om de tafel om te kijken naar oplossingen.