Volledig scherm
De IJsselkogge ligt nu nog ter conservering in Lelystad. Op termijn moet het wrak terug naar Kampen. © Schinkel

Nader onderzoek naar toekomst Stedelijk Museum Kampen

Gemeente Kampen laat nader onderzoek doen naar de toekomst van het Stedelijk Museum. Verzelfstandiging blijft het uitgangspunt, maar het museum moet wel beter voorbereid zijn op die status.

Een extern onderzoeksbureau doet de komende maanden onderzoek naar drie scenario's voor de toekomst. Het bureau moet ten eerste uitzoeken wat de knelpunten zijn als het museum blijft zoals het is. Een ander plan gaat uit van een stadsmuseum met lokale en regionale partners. Het derde scenario moet duidelijk maken of een internationaal Hanzemuseum haalbaar is, met de IJsselkogge en partners in binnen- en buitenland. 

Quote

We moeten weten hoe het zit voordat we het museum overdragen

Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen

Er moet nog een hoop gebeuren voordat verzelfstandiging een feit is, zegt burgemeester Bort Koelewijn van Kampen in een toelichting. ,,We moeten weten hoe het zit voordat we het museum overdragen.'' Het Oude Raadhuis, waar het museum nu zetelt, moet wellicht worden aangepast. ,,Want we zijn inmiddels al weer acht jaar verder.'' Ook de nevenvestigingen, de gemeentelijke expositieruimte aan de IJsselkade en de Koornmarktpoort, moeten wellicht worden aangepakt, stelt Koelewijn. ,,Bij de poort moeten we bijvoorbeeld laten uitzoeken hoe het nu zit met maatregelen voor brandveiligheid.''

Verhaal van Kampen

Het museum moet straks, hoe dan ook, het verhaal van Kampen vertellen, zegt Koelewijn. In Kampen en daarbuiten. ,,Je ziet dat dit verhaal in de stad op steeds meer fronten wordt opgepakt. Zou het museum een rol kunnen spelen in positionering van de IJsselkogge? Moet het schip een plek krijgen in het museum of daarbuiten? Hoe kunnen we het verhaal van de kogge in regionaal, landelijk of internationaal perspectief zetten?"

In mei moet het onderzoek klaar zijn, zodat de gemeenteraad later dit jaar kan besluiten over de toekomst van het museum. Het Stedelijk had 1 januari volgend jaar zelfstandig moeten zijn, maar die datum is inmiddels van de kalender gehaald.

Volledig scherm
Het Stedelijk Museum is gevestigd in het Oude Raadhuis van Kampen, in de Oudestraat. © Freddy Schinkel