Kampen heeft een nieuwe lijst met schietlocaties vastgesteld voor de komende jaarwisseling.
Volledig scherm
Kampen heeft een nieuwe lijst met schietlocaties vastgesteld voor de komende jaarwisseling. © Foto Freddy Schinkel

Nieuwe lijst carbid-schietplekken in Kampen vastgesteld

Tijdens de komende jaarwisseling mag op 35 plekken in Kampen en 18 in IJsselmuiden met carbid worden geschoten. Deze week hebben burgemeester en wethouders de lijst met 53 locaties definitief vastgesteld, na een overlegronde met onder anderen omwonenden en het Schuttersgilde.

In vergelijking met vorig jaar, toen er voor het eerst schietlocaties werden aangewezen, zijn er twee nieuwe plekken: een weiland aan de Venedijk en een plek nabij de Leeuwerikstraat. Er zijn ook locaties geschrapt in het Stationskwartier omdat daar inmiddels woningen staan of in aanbouw zijn. Per saldo zijn er drie locaties minder dan vorig jaar. Vijf bestaande locaties zijn preciezer omschreven.

Gilde

Voor de zomer publiceerde de gemeente al een voorlopige lijst, waarop door iedereen zienswijzen konden worden ingediend. „De reacties zijn stuk voor stuk bekeken en besproken met bewoners, soms zelfs bij hen thuis”, zegt burgemeester Bort Koelewijn. „Ook hebben we de lijst besproken met het gilde van carbidschutters. Verder hebben we geïnformeerd bij verpleeghuizen. Zij hebben er geen problemen mee, ook al horen zij het geluid van carbidschieten uiteraard wel.”

Volgens de burgemeester ligt er nu een afgewogen lijst, die net als vorig jaar kan bijdragen ‘aan een veilige en feestelijke jaarwisseling'.

Illegaal storten

De gemeente zint nog op maatregelen om het illegaal storten van afval rond de jaarwisseling te voorkomen. Vorig jaar werden de schietlocaties daarvoor door inwoners gebruikt, soms nadat ze al waren opgeruimd. „Daar willen we vanaf”, zegt Koelewijn. Onder meer door op te treden tegen mensen die in die periode rondrijden met afval. Dat is namelijk verboden.

Er wordt naar gestreefd om voor elke locatie iemand uit de schutterswereld aan te wijzen die wil optreden als contactpersoon voor de instanties. „We moeten er nog een aantal zien te vinden, maar de appgroep voor deze contacten breidt zich langzamerhand uit”, aldus Koelewijn.

Informatieavonden

Volgende maand worden twee informatieavonden gehouden waar inwoners naar toe kunnen met vragen over de jaarwisseling. Op 11 november is de eerst in wijkcentrum Reijersdam in Kampen en de volgende is twee dagen later in Het Lokaal in IJsselmuiden. Beide bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur.

Volgende week wordt de lijst officieel gepubliceerd op de gemeentelijke website. Belanghebbenden kunnen dan tot zes weken na publicatie bezwaren indienen.