Voor de derde keer wordt aanvullend bodemonderzoek gedaan in de Nieuwe Buitenhaven in Kampen. Vanuit een bootje worden monsters genomen. Dit is nodig om de mate van vervuiling nog beter in kaart te brengen.
Volledig scherm
Voor de derde keer wordt aanvullend bodemonderzoek gedaan in de Nieuwe Buitenhaven in Kampen. Vanuit een bootje worden monsters genomen. Dit is nodig om de mate van vervuiling nog beter in kaart te brengen. © Freddy Schinkel

Nieuwe vervuiling in Buitenhaven? Wethouder Kampen sluit niets meer uit

InterviewHoe vervuild is de Nieuwe Buitenhaven in Kampen? Na drie onderzoeken blijft dat onduidelijk. Dus ging de meetstok voor de vierde keer in het slib. Ondertussen ligt het baggeren al drie maanden stil. Vijf vragen aan wethouder Geert Meijering.

Er is een derde onderzoek nodig naar verontreiniging op een bekende gifplek. Dat klinkt onwerkelijk. Vindt u dat ook?

,,ik begon me inderdaad af te vragen hoe dat kan. Tegelijkertijd vertellen deskundigen dat het vaker voorkomt bij bodemvervuiling. Vervuiling verdeelt zich niet gelijkmatig over de omgeving. Er zit een plukje hier, er zit een plukje daar. Metingen worden op een aantal plekken gedaan en het resultaat geeft steeds aan dat vervolgonderzoek nodig is. Ik vind dat heel vervelend, maar opnieuw gaan baggeren willen we zo zorgvuldig mogelijk doen en dan moet zo goed mogelijk in beeld zijn wat er in de grond zit.”

Driekwart van de haven is al gebaggerd. Zat daar vuiler slib tussen dan verwacht?

,,Dat heb ik nagevraagd. Het moet gekeurd worden afgevoerd. Er zijn monsters genomen en er zijn geen alarmbellen gaan rinkelen.”

Is er kans dat wéér nieuwe vervuiling opduikt?

De Kamper wethouder Geert Meijering.
Volledig scherm
De Kamper wethouder Geert Meijering. © Aangeleverd

,,Het is nooit helemaal uit te sluiten. We hebben inmiddels ervaring in het gebied. Je ziet dat de voormalige gasfabriek tientallen jaren na dato nog grote implicaties geeft. Het is duidelijk dat dat je er heel zorgvuldig moet zijn, goede onderzoeken moet doen en de resultaten niet met een korreltje zout nemen.”

Hoe kijkt u terug op de gang van zaken?

,,Natuurlijk had ik het lever anders gezien. Tegelijkertijd gaf het vooronderzoek aan dat er gewerkt kan worden, mits er preventieve maatregelen worden genomen. Dat is gedaan en had effect, want tijdens het werk sloegen de meters van de aannemer uit en is het baggeren gestopt. Ik had liever dat het vervolgonderzoek sneller zou zijn afgerond en dat we nu alweer aan de slag zijn. Dat is niet zo, want we willen het zo zorgvuldig mogelijk doen. Het is niet bekend wanneer de werkzaamheden worden hervat en hoe hoog de kosten van de vertraging zijn.”

In het kort: de Buitenhaven

Naast de Buitenhaven stond tot de jaren 60 een gasfabriek. Die heeft zijn sporen nagelaten in het gebied. De gevolgen van de vervuiling in de grond zijn tot op de dag van vandaag merkbaar.

Ondanks dat iedereen weet van de verontreinigde bodem, gaat het nog wel eens mis. Zo lag de bouw van de parkeergarage in het gebied een jaar stil, nadat heiers ziek werden door giftige dampen uit de grond. Het baggeren van de naastgelegen haven ligt sinds oktober stil, omdat baggeraars het giftige waterstofcyanide roken. Uit extra onderzoek blijkt dat het slib op meer plekken verontreinigd is dan op voorhand bleek.