De oude bibliotheek aan de Kennedylaan wordt gesloopt. Op deze plek komt een wooncomplex voor ouderen.
Volledig scherm
De oude bibliotheek aan de Kennedylaan wordt gesloopt. Op deze plek komt een wooncomplex voor ouderen. © Foto Freddy Schinkel

Nog een jaar nodig voor plan 52 appartementen Kennedylaan Kampen

Het zal nog bijna een jaar duren voordat de plannen voor woningbouw op de plek van de voormalige bibliotheek aan de Kennedylaan in Kampen klaar zijn. Dat zegt André ten Vergert van Bouwfonds Property Development, dat het project ontwikkelt in opdracht van woningcorporatie Deltawonen. Vooralsnog wordt uitgegaan van 52 appartementen, waarvan 23 in vrije sector verkoop zullen gaan en 29 in de sociale huursector vallen.

Een ontwerp is er nog niet, zegt Ten Vergert, alleen wat leidende principes. Over prijzen is daarom ook nog niets te zeggen. „We zijn nog zoekende en proberen daarbij ook goed te luisteren naar wat er leeft in de buurt. We proberen daar op in te spelen, al kunnen we het waarschijnlijk niet iedereen naar de zin maken. Maar het is wel waarom we de tijd nemen om het plan goed uit te werken.”

Er heeft inmiddels een eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin de uitgangspunten door de architect zijn toegelicht. De buurt heeft daarin onder meer zorgen geuit over het parkeren. Met tientallen woningen erbij zou het druk kunnen worden in de buurt.

Groen

Deze week hebben burgemeester en wethouders van Kampen de randvoorwaarden voor het nieuwbouwplan vastgesteld. Daarin staat onder meer dat gestapelde bouw tot maximaal vijf bouwlagen de voorkeur verdient omdat er dan meer woningen in de bestaande ruimte passen. Het moet wel aansluiten bij de omringende appartementencomplexen, in hoogte aflopen richting Van Gelderplantsoen en voldoende ruimte laten voor groen. „Waar mogelijk groene zichtrelaties creëren tussen het Groene Hart en het Van Gelderplantsoen tussen de bestaande en de nieuwe bebouwing”, zo luidt de opdracht van het college. De tussenliggende groene ruimtes moeten tenminste 25 meter breed worden.

Senioren

De nieuwe appartementen zijn vooral bedoeld voor senioren. Aan zogenoemde ‘levensloopbestendige woningen’ is op dit moment grote behoefte. Zodra het definitieve ontwerp klaar is wordt het eerst weer voorgelegd aan de buurt, verzekert Ten Vergert. „We hebben nu ook een overlegplatform met de buurt ingesteld om de plannen af te stemmen.”

Verkoop

De projectontwikkelaar gaat er van uit dat de verkoop van de appartementen volgend jaar zomer kan starten. De bouw zou dan eind volgend jaar kunnen beginnen. „Maar we hebben dat niet helemaal in de hand. Het bestemmingsplan moet worden aangepast en iedereen in dit land heeft recht om procedures te starten. Het is dus ook in ons belang om in goed overleg iedereen hierin mee te nemen.”