Ondergronds brengen van hoogspanningsmasten ’s-Heerenbroek weer een stapje dichterbij

VideoDe gemeente Kampen mag ook de aanloopkosten naar het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten in ’s Heerenbroek betalen uit het ‘provinciale’ potje van 2 miljoen euro. Die toezegging deed gedeputeerde Tijs de Bree woensdagmiddag tijdens de vergadering van de Overijsselse Provinciale Staten.

Verschillende fracties brachten de problematiek tijdens die vergadering ter sprake, voor zover nodig want ook een deel van de actiegroep Hoogspanning 's Heerenbroek was zichtbaar aanwezig met een spandoek op de publieke tribune. De politiek wees gedeputeerde staten op de belofte die in 2009 al is gedaan aan 's Heerenbroek, als compensatie voor de masten van het voortaan elektrische Kamperlijntje. ,,Een verhaal met een erfenis'', aldus Statenlid Sybren Stelpstra namens de ChristenUnie. ,,De verantwoordelijkheid blijft bij de staten.''