De nieuwe gemeenteraad van Kampen.
Volledig scherm
De nieuwe gemeenteraad van Kampen. © Wim Schluter

Pauze tussen gebed en vergadering van gemeenteraad Kampen

Bidden, koffie halen, vergaderen. Het wordt vanaf maandag het nieuwe ritme van de gemeenteraad in Kampen. 

In het fractievoorzittersoverleg is besloten om vijf minuten pauze te nemen tussen het uitspreken van het ambtsgebed en het openen van de vergadering om 19.30 uur, meldt burgemeester Bort Koelewijn. 

Sinds twee jaar is het gebed geen onderdeel meer van de raadsvergadering. Volgens een meerderheid doet dit meer recht aan de diversiteit in Kampen. Politici hoeven dus niet aanwezig te zijn bij het uitspreken ervan. In de praktijk zitten vrijwel altijd alle raadsleden op hun zetel tijdens het uitspreken van het gebed.

Het ambtsgebed

,,Almachtige God, door U regeren de overheden.
Wij bidden U, dat Gij ons, die Gij geroepen hebt tot het bestuur en de verzorging van deze gemeente Uw zegen wil schenken.
Geef ons wijsheid en voorzichtigheid, opdat onze besluiten mogen strekken tot Uw eer en tot welzijn onzer gemeente.
Hoor ons om Jezus’ wil.
Amen.”