Volledig scherm
De bodem onder en rond de stadsvilla is ernstig vervuild. © Foto Freddy Schinkel

Provincie: sanering bodem onder Kamper stadsvilla spoedeisend

De vervuiling van de bodem onder en rond de stadsvilla aan de Boven Havenstraat is ernstig en de sanering spoedeisend. Tot die conclusie komt de provincie Overijssel bij de beoordeling van het plan om vervuiling uit de grond te halen.

Nieuwbouw op die plek zonder sanering is geen optie. Nu al levert de situatie volgens de provincie ‘onaanvaardbare risico’s voor de mens’ op. Uiterlijk op 5 december volgend jaar moet de sanering zijn afgerond.

De grond rond de woning is vervuild met zware metalen (barium, koper, lood, nikkel en zink), PAK en asbest. Al met al is er volgens de provincie sprake van ernstige verontreiniging.

Leeflaag

Het is de bedoeling dat de stadsvilla wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw in dezelfde stijl. Volgens het saneringsplan wordt na de sloop de verontreinigde bodem tot een meter diep afgegraven en vervangen door een schone ‘leeflaag’. Door die op een laag folie te leggen moet nieuwe vervuiling worden voorkomen.

Een sloopvergunning is al verleend, maar die is bij de bestuursrechter aangevochten door onder meer Stichting Stadsherstel en Erfgoedvereniging Heemschut. Binnen enkele weken wordt de uitspraak verwacht. Ook loopt er nog een procedure over de vraag of de villa een gemeentelijk monument zou moeten worden.