Volledig scherm
© Jaap Selles

Sterkere dijk langs Kampereiland bijna helft goedkoper

De dijkversterking op het Kampereiland kost geen 8 maar 4,9 miljoen euro. De oorspronkelijk geraamde kosten zijn daarmee bijna gehalveerd.
 

De werkzaamheden kunnen in oktober beginnen. Voorwaarde is dat het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta dinsdag akkoord gaat. De verwachting is dat het sein dit keer op groen gaat. Op het Kampereiland is 'voorzichtig optimisme', aldus Bert van der Kolk, voorzitter van Streekbelangen.

Subsidie

Niet alleen het waterschap betaalt voor betere dijken. Ook de provincie Overijssel trekt de knip. Voor hoeveel? Die beslissing moet nog worden genomen. Wel is afgesproken dat Overijssel maximaal de helft subsidieert. In dit geval 2,4 miljoen euro.

Het geld wordt gestoken in de aanleg van een robuuste dijk. Die komt over een afstand van tien kilometer langs vijf buitenpolders van het Kampereiland. De huidige afgekeurde dijk kan eens in de vijftig jaar overstromen, bij de nieuwe dijk is dat eens in de vijf eeuwen. Tijdens twee stormen in januari was de situatie kritiek.

Broedseizoen

Als het verlenen van de vergunningen soepel verloopt, start in oktober de dijkverbetering langs de Willem Meyer-, Zwartemeer- en Stikkenpolder. In het najaar van 2019 zijn de Cock's Polder en Polder Heuvel aan de beurt. Door het broedseizoen kan de dijkversterking alleen plaatsvinden tussen 1 maart en 1 september. 

Besparen

Een half jaar geleden ging een dikke streep door de dijkverbetering. De begrote kosten van 8 miljoen euro waren 'maatschappelijk onverantwoord' voor de bescherming van 33 boerderijen. Om kosten te besparen is besloten om de dijken niet met aangevoerd zand te verstevigen. Nu wordt modder uit naastgelegen sloten gehaald.