Volledig scherm
Een zomerse regenbui zorgde vorig jaar voor problemen met het riool in de Baan in IJsselmuiden. Bewoners aan de Spoorkade kregen het overtollige regenwater vooral via het toilet de woningen binnen. © Foto Freddy Schinkel

Stresstest moet toekomstige wateroverlast in de gemeente Kampen in beeld brengen

Nog voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn waar bij een grote hoosbui wateroverlast in de gemeente Kampen kan ontstaan. Hiervoor is een zogenoemde ‘stresstest’ nodig, waarbij buien in theorie worden nagebootst en doorberekend. 

Het college van burgemeester en wethouders geeft ingenieursbureau Sweco de opdracht om de test uit te voeren. Voor het uitvoeren ervan, is een bedrag van 25.000 euro nodig. 

,,Een aantal testen doen we zelf, maar de doorberekening doet een bureau voor ons’’, legt verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis uit. ,,Op die manier weten we waar we op moeten acteren, wat een hoosbui doet. Die uitkomsten vormen weer de basis voor het ‘klimaatadaptieplan’ van de gemeente.’’

Droogte

Met de test worden drie hoosbuien gesimuleerd, om te bepalen waar in de gemeente wateroverlast kan ontstaan. Dit gaat om wateroverlast op dit moment, maar ook in 2050. Niet alleen de effecten van teveel water worden gemeten, ook wordt het effect van langdurige droogte op de grondwaterstand gemeten. Daarmee wordt bepaald welke knelpunten er zijn voor het openbaar groen, wegen en bebouwing. 

Niet alleen in Kampen wordt een stresstest gedaan, ook wordt er een regionale stresstest uitgevoerd. De resultaten daarvan kunnen weer gecombineerd worden met de stresstest van Kampen om een nog duidelijker beeld te krijgen.