Volledig scherm
Tweede Kamerlid (3e van rechts) Roelof Bisschop (SGP) bezocht Kampen voor een werkbezoek waarin de aanpak van stelende asielzoekers centraal stond. © Hanne Koops

Succesvolle aanpak stelende asielzoekers in Kampen trekt aandacht van landelijke politiek

De manier waarop Kampen het afgelopen jaar de overlast door veelal uit het azc afkomstige stelende asielzoekers heeft weten aan te pakken, heeft opnieuw de aandacht getrokken van de landelijke politiek. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) liet zich tijdens een werkbezoek aan Kampen bijpraten over de succesvolle aanpak van de stad. 

,,De overlast van asielzoekers uit zogenoemde ‘veilige landen’ is overal in het land een probleem’’, stelt Roelof Bisschop. ,,Om een helder beeld te krijgen van wat er speelt, ben ik hier in Kampen op werkbezoek. Voor de zomervakantie kwamen landelijke cijfers naar buiten over de overlast, het is goed om te zien dat er in Kampen ondertussen stappen zijn gezet en de problematiek onder controle lijkt. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen, de integrale benadering, is naar mijn idee uniek.’’

Appels en peren

Bisschop werd onder andere bijgepraat door burgemeester Bort Koelewijn, Fré Helleman (voorzitter Ondernemersvereniging) en politiechef Johan Ekkel. Volgens laatstgenoemde is het aanzienlijk rustiger in de stad dan pakweg een jaar geleden. ,,We zien ook dat de aangiftebereidheid onder winkeliers is gestegen. Het kan dus best zijn dat het aantal winkeldiefstallen dit jaar is toegenomen, eigenlijk is het appels met peren vergelijken. Maar we zien een duidelijk verschil in de herkomst van de winkeldieven. Spraken we vorig jaar van wel 77 procent van de winkeldiefstallen gepleegd door asielzoekers, nu is dat rond de dertig procent. Veruit de meeste diefstallen worden door autochtonen gepleegd.’’ Door de oplettendheid van de winkeliers zijn ook die diefstallen beter in beeld.

Winkelverbod

Eind vorige maand maakte de politie bekend dat er sinds de invoering van een collectief winkelverbod, zeven personen zo'n verbod opgelegd hebben gekregen. De dieven werden in een van de 25 aangesloten winkels betrapt en zijn door het collectieve verbod in alle aangesloten winkels in Kampen een jaar niet meer welkom. De opgelegde winkelverboden bevestigen de verschuiving in de aangehouden winkeldieven. Van de zeven winkelverboden, werden er twee opgelegd aan bewoners van het azc. 

Uitbreiding nodig

Het lage aantal deelnemende winkeliers roept nog wel vraagtekens op bij Bisschop: ,,Ik ben verbaasd dat niet alle winkeliers zijn aangesloten. Daarmee beperk je de mogelijkheden, terwijl je als winkelier met weinig moeite en naar mijn idee kosteloos, een aandeel kan hebben. Ook als je er zelf geen last van hebt, kun je andere ondernemers hiermee helpen.’’

Ekkel onderschrijft die constatering. ,,Ik zie dolgraag dat het winkelverbod verder wordt uitgebreid. Nu doet ongeveer twaalf procent van alle ondernemers in Kampen mee. Maar daar gaat Helleman (voorzitter van de Ondernemersvereniging Kampen,-red.) ook mee aan de slag.’’

Schade en schande

Niet alleen het collectieve winkelverbod maakt deel uit van de aanpak. Ook de samenwerking tussen de politie en het COA in Dronten is sterk verbeterd. Werden overlastmeldingen eerder los van elkaar genoteerd, nu wordt de informatie van de politie en het COA gebundeld, zodat er een dossier ontstaat van een veelpleger. Daardoor kunnen er sneller en effectiever maatregelen genomen worden. Ekkel: ,,We zijn door schade en schande wijs geworden. Hopelijk kunnen anderen ook wat hebben aan de maatregelen die we hier in Kampen hebben genomen.’’

Bisschop neemt de ervaringen uit Kampen mee naar de Tweede Kamer. ,,Het is niet zo dat er morgen een initiatiefvoorstel ligt, maar ik neem dit voorbeeld zeker als inspiratie mee naar de eerste volgende bespreking van het asielbeleid.’’