Volledig scherm
de N50 bij Zalk © archief Erna Lammers

Video | Welk Kamerlid zet N50 op agenda?

ACHTERGROND - Wil de regio dat er snel iets gebeurt aan de N50, dan heeft het nog zes dagen om te lobbyen. Maandag is in de Tweede Kamer het MIRT-overleg. Dan worden de miljoenen verdeeld die de komende jaren in wegen worden gepompt.

1) Wat is het MIRT?
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte. Per regio staat opgesomd waarin het rijk investeert. Dat kunnen wegen zijn, maar ook spoor en vaarwegen. De meeste plannen worden binnen vier jaar uitgevoerd, soms wordt vooruitgekeken naar het einddoel over tien jaar. In het MIRT staan projecten waar het rijk verantwoordelijk voor is. Daarnaast kan de regio een beroep doen op medefinanciering

2) Welke projecten staan er nu in het MIRT?
Een greep uit de versie voor 2017: 19,6 miljoen euro voor een bredere A6 bij Lelystad, 48 miljoen euro voor verbetering van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen, 121 miljoen euro voor fase twee van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en 424 miljoen voor extra asfalt op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Vaak betaalt de regio ook mee.

3) Staat deze lijst vast?
Grotendeels wel. Het zijn projecten met veel impact op de regio of het hele land. Denk aan Ruimte voor de Rivier, dat de waterveiligheid vergroot. Bredere (snel)wegen zorgt voor betere doorstroming, meer veiligheid en economische groei. Begin dit jaar werd bekend dat minister Schultz van Haegen 10 miljard euro extra heeft om te investeren. Veel is al gereserveerd. Voor de euro's die beschikbaar zijn, is een lange wensenlijst uit alle hoeken des lands.

4) Maakt de N50 kans om in het MIRT te komen?
Ja, maar de concurrentie is hevig. Ook heeft minister Schultz al meerdere keren aangegeven dat de N50 geen prioriteit heeft. Wil de N50 in de gratie vallen, dan moet de regio zelf geld bijleggen. Dat wil ze doen: de helft, zo'n 5 miljoen euro. Vooroverleg tussen gedeputeerde Bert Boerman en de minister leverde niet het gewenste resultaat op. De bal ligt nu in de Tweede Kamer. Veel partijen zeggen verbreding van de N50 belangrijk te vinden. Als maandag een meerderheid van de Kamer dat ook vindt, kan de minister dat moeilijk naast zich neerleggen. Maar welk Kamerlid dient de motie in?

5) Als het geld komt, hoe lang duurt het voordat de N50 op de schop gaat?
Jaren. De regio denkt de belangrijkste problemen op te lossen met extra rijstroken tussen Kampen-Zuid en Kampen-Centrum. Simpel bedacht, maar de uitvoering vraagt tijd. Wat kan helpen voor een snelle uitvoering, is dat in het MIRT staat dat de bereikbaarheid van 'Zwolle Kampen Netwerkstad' belangrijk is. Daarnaast hoopt de regio op 'schuldgevoel'. Verbreding van de hele N50 was in kannen en kruiken, totdat het besluit in 2013 werd geschrapt.

Zie ook het N50-meldpunt

Dronebeelden van de N50 bij Kampen. Beelden van Wilbert Bijzitter.