Volledig scherm
De plek aan de Blekerijweg in IJsselmuiden waar de wasserij stond. Hier is de bodemvervuiling ontstaan. © Foto Freddy Schinkel

Vieze bodem in IJsselmuiden: geen gevaar, wél een serieus probleem

Het gevaar voor de volksgezondheid is minimaal, niettemin is de bodemvervuiling onder IJsselmuiden een 'serieus probleem'. Wat is er precies aan de hand en hoe moet het verder? Alles wat u moet weten in 5 vragen.  

Hoe is de bodemvervuiling ontstaan? 

De schuldige is een chemische wasserij die tot de jaren zeventig aan de Blekerijweg in IJsselmuiden stond. Daar werd Per (perchloorethyleen) gemorst, een ontvettingsmiddel. Dat gevaarlijke goedje druppelde de grond in en heeft zich snel verspreid.  

Waar zit het precies? 

Het is via de wijk Zandberg naar glastuinbouwgebied de Koekoekspolder gelopen. ,,Het is zwaarder dan water en bindt slecht met bodemdeeltjes'', zegt Bjent van der Enden van bureau Witteveen+Bos, dat voor de provincie het bodemonderzoek uitvoert. Anders gezegd: het goedje 'blijft slecht plakken' en verplaatst zich dus. Nog een kenmerk: Per kan zich omzetten in andere verbindingen. Het giftige vinylchloride, bijvoorbeeld. En dát is op meerdere plekken aangetroffen in de Koekoekspolder. Zit de verontreiniging onder Zandberg op veilige diepte, in het glastuinbouwgebied 'kwelt het omhoog', zegt Van der Enden. Er zijn verhoogde concentraties aangetroffen in drie sloten en twee ondiepe bronnen. 

Is er gevaar voor de volksgezondheid? 

Van der Enden verwijst naar GGD IJsselland die stelt dat er 'geen noemenswaardige risico's' zijn. Je moet wel heel veel slootwater binnenkrijgen wil je er last van krijgen. ,,En ik zou geen kinderbadje vullen met water uit die ondiepe bronnen'', gaat Van der Enden door. ,,Maar dat is een scheve vergelijking. Daarvoor wordt dat water helemaal niet gebruikt.'' Wel voor besproeiing en veedrenking. De provincie heeft als bevoegd gezag inmiddels een 'negatief advies' hiervoor afgegeven. ,,Ik wil het niet bagatelliseren'', vult Van der Ende aan. ,,Dit is een serieus probleem.'' Gedeputeerde Annemieke Traag sprak maandag tijdens een informatieavond in IJsselmuiden van 'gedoe'.   

Wat gaat er nu gebeuren? 

De eerste stap is aanvullend onderzoek. Want het is nog steeds niet duidelijk hoe groot het vervuilde gebied precies is. Van der Enden: ,,We weten niet hoe de verontreiniging zich verspreidt. In dat mechanisme moeten we inzicht krijgen. Lastig, het kan best een plaatselijk fenomeen zijn.'' In oktober moet het resultaat van het aanvullend onderzoek op tafel liggen. Dan vindt opnieuw een informatieavond plaats.  

Wie gaat het opruimen? 

Dat is de volgende fase. De provincie betaalt in elk geval de bodemonderzoeken. Traag kan zich voorstellen dat ze uiteindelijk met het Rijk in gesprek gaat over een bijdrage in de sanering. Over de hoogte van het bedrag van de grote schoonmaak valt nog niks te zeggen, maar een ding is zeker: goedkoop wordt het niet.