Volledig scherm
Het extra geld dat het kabinet heeft toegezegd voor jeugdzorg is volgens de verantwoordelijk wethouders een druppel op de gloeiende plaat. © Getty Images

Wethouders ontevreden over extra geld jeugdzorg

Geen sprake van dat wethouders jeugdzorg genoegen gaan nemen met het aanbod van het kabinet om de komende drie jaren een miljard euro extra in de jeugdzorg te steken. Gisteren sprak een delegatie van hen in Ede met Kamerleden, als eerste stap in een actie om het bedrag omhoog te krijgen. 

Wethouder Anjo Simonse (CU) van Noordoostpolder was een van hen. „Als je kijkt wat nodig is dan praat je eerder over een miljard per jaar”, zegt hij.

Dat het kabinet met extra geld zou komen is voor Simonse, die zich in eigen gemeente ook geconfronteerd ziet met enorme tekorten op de jeugdzorg, geen verrassing. „Als de kosten elk jaar met twaalf procent stijgen terwijl je met vijf tot tien procent wordt gekort dan gaat het knellen, dat snapt iedereen”, zegt hij. Juist daarom vindt Simonse het ‘eerste bod’ van het kabinet ‘teleurstellend laag’.

Hard gelag

Zijn collega's in Kampen en Dronten, Geert Meijering en Peter van Bergen, denken er precies zo over. ,,Het is bij lange na niet genoeg. Landelijk praten we over tekorten tot zo'n 1,2 miljard per jaar", zegt Van Bergen. Meijering vreest dat het scenario dat geld voor lantaarnpalen naar zorg moet nu bewaarheid wordt. Kampen moet op heel andere dingen bezuinigen om een tekort van ruim 6 miljoen op het sociale domein weg te poetsen. ,,Ambities temporiseren of niet realiseren vanwege grote tekorten op sociaal domein, dat is een hard gelag", aldus Meijering. ,,Zorgtaken willen we uitvoeren en we denken dat als gemeenten goed te kunnen, maar het ging gepaard met een te grote en te snelle bezuiniging.”

Vernederend

Dat hij en zijn collega’s nu moeten onderhandelen over meer geld vindt Simonse vreselijk. „Hier moet je niet over willen discussiëren. Het is vernederend. Komende generaties hebben ons vertrouwen nodig. Hoe moeten ze dat krijgen als we niet eens hun zorgkosten willen betalen? Het wordt een soap op deze manier.”

Het onderwerp raakt hem emotioneel, zoals veel van zijn collega’s. „Ik word gek van de appjes hierover. Veel collega’s sluiten die af met een droevige smiley. Je voelt dat de emotie hoog is, want wethouders zijn wel verantwoordelijk maar kunnen er weinig aan doen. Ze slapen er niet meer van”, zegt Simonse. Dat geldt ook voor hem zelf. „Als ik ergens van wakker lig dan heeft het te maken met de ontwikkelingen in de jeugdzorg.”

Vechtscheidingen

Stijgende kosten voor jeugdzorg lijkt in tegenstelling met de gedachte achter de transitie van de zorg van rijk naar gemeenten. Dat het dan efficiënter en goedkoper zou zijn. Maar volgens Simonse klopt dat beeld niet. „Juist omdat wij als gemeenten dichter op de bal zitten zien we meer schrijnende gevallen, die een zwaardere vorm van jeugdzorg nodig hebben. Daardoor schieten de kosten door het plafond”, aldus de wethouder van Noordoostpolder. Ook het toenemend aantal (v)echtscheidingen, vereenzaming en problemen als gevolg van sociale media zorgt volgens hem voor een verhoogde instroom.

Decentralisatie heeft te goed gewerkt, omdat doelgroep te goed in beeld is? ,,Dat zou kunnen", zegt Meijering. ,,Aan de ene kant zijn er veel jongeren die in verleden buiten beeld bleven en ons geen geld kostten maar wel ongelukkig waren. Die worden nu wel geholpen en dat moet ook. Andere kant, op allerlei plekken zijn er cowboys die business zien in deze jeugd. Die zijn vooral bezig met hoe zij hun winst kunnen maximaliseren. En er zijn malafide praktijken, richting zorgfraude. Dat wil je absoluut niet hebben. Dat moeten we zo hard mogelijk aanpakken.”

Nulpunt

Hoe het nu verder moet? Simonse: „We moeten eerst naar een soort nulpunt, zodat we de rekeningen weer kunnen betalen. Dan kunnen we daarna kijken hoe we kunnen voorkomen dat jongeren uit huis moeten worden geplaatst.”

Hoe het geld moet worden verdeeld is voor de wethouders nog wel een punt. ,,Allereerst naar de gemeenten met de grootste tekorten", vindt Van Bergen. Al moeten die gemeenten ook goed kijken naar hoe die dan zijn ontstaan. 

Jeugdinstelling

Zijn collega Meijering vindt dat er een oplossing moet komen voor gemeenten die een residentiële jeugdinstelling binnen hun grenzen hebben, zoals Kampen. ,,Jongeren wonen er omdat ze er zorg krijgen. Die woonden eerst in Almere en Zwolle, komen vervolgens hier wonen voor zorg en behandeling. En dan komen de kosten voor rekening van Kampen.  Wordt het feit dat je zo'n instelling in je gemeente hebt voldoende gecompenseerd in het verdeelmodel, dat is voor mij een vraag. Daar moeten we met elkaar goed naar kijken. Ik ben blij met eerste extra geld, maar ik verwacht dat er in de komende jaren veel meer moet gebeuren om dit probleem structureel op te lossen.”

  1. GroenLinks vraagt uitstel sloop Kamper stadsvilla
    PREMIUM

    GroenLinks vraagt uitstel sloop Kamper stadsvilla

    De voorgenomen sloop van de monumentale stadsvilla aan de Bovenhavenstraat moet worden uitgesteld, nu blijkt dat de aanwijzing van het pand als gemeentelijk monument op ondeugdelijke gronden door burgemeester en wethouders van Kampen is afgewezen. Ook moet er eerst een visie voor de invulling van het hele gebied rond stadsvilla en voormalige glashandel worden gemaakt, voordat er onomkeerbare stappen worden gezet. Dat vindt de raadfractie van GroenLinks, die hierover een reeks vragen en stellingen naar het college heeft gestuurd.