Volledig scherm
Gaswinningslocatie van de NAM in Muntendam. Het kabinet heeft besloten om binnen 12 jaar een einde te maken aan de gaswinning in de provincie Groningen. ANP SEM VAN DER WAL © ANP

Actiegroepen eisen in open brief stop op winning olie en gas

Bevries alle activiteiten van olie- en gaswinningsbedrijven die leiden tot stikstofuitstoot tot de natuur aantoonbaar voldoende beschermd is. Daartoe roepen vijftien organisaties op, waaronder GasDrOvF, dat zich zorgen maakt over gaswinning in Noordwest-Overijssel, Zuidwest-Drenthe, en Zuid-Oost Friesland. 

Terwijl de gaskraan in Groningen dichtgaat, wordt de gaswinning in de kleine velden in Overijssel stevig opgevoerd.  Via bestaande gasputten worden nu nieuwe velden aangeboord en kleine velden worden versneld leeggehaald. In een open brief aan Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, eisen de partijen een stop op stikstofuitstoot tot de natuur aantoonbaar beter beschermd wordt. 

Waarschuwing

Aanleiding voor de brief is een tik op de vingers voor gaswinner Vermilion. Het bedrijf had haar natuurvergunning niet op orde en kreeg een formele waarschuwing van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). Vermilion moet, op straffe van een dwangsom, per direct haar activiteiten op gaswinningslocatie Noordwolde staken. Dat het bedrijf haar zaken niet op orde had, werd ontdekt door leden van Milieudefensie in het Drentse Westerveld. Bewoners namen de zaken grondig door, rekenden na en trokken aan de bel. ‘Maar het kan niet zo zijn dat dit soort waarschuwingen, de controle en het naleven van de wet afhankelijk is van inwoners’, stellen de organisaties in de brief. 

Verantwoordelijkheid

Volgens de organisaties is er werk aan de winkel en moet iemand de regie nemen. Daarom roepen zij op tot het instellen van een nationaal moratorium (stopzetting). ‘Het kan geen verrassing zijn dat gaswinning gepaard kan gaan met stikstofuitstoot. Alleen al affakkelen, vrachtwagenbewegingen en dieselgeneratoren zijn stikstofbronnen. Het is betreurenswaardig dat Vermilion, maar ook de landelijke overheid daar tot nu toe geen oog voor hadden.’ De overheid moet verantwoordelijkheid nemen, stellen zij in de brief: ‘De regie neerleggen bij de olie- en gaswinners is wat ons betreft geen optie. De overheid moet hier haar verantwoordelijkheid nakomen en pro-actief aan de slag. Voor haar inwoners en de natuur.’ 

Remkes brengt naar verwachting in september een eerste advies uit, voor de korte termijn. Daarna werkt de commissie verder aan een plan voor de langere termijn.  

Kop van Overijssel