Volledig scherm
Jan Carlo Bos, fractievoorzitter ChristenUnie © gemeente staphorst

Bestuurscrisis Staphorst nadert einde

updateDe bestuurlijke crisis in Staphorst lijkt bijna bezworen. Dat mag worden opgemaakt uit de woorden van Jan Carlo Bos, fractievoorzitter van de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering. Sinds de breuk, begin juni, met coalitiepartner CDA en daarmee het direct opstappen van CDA-wethouder Bert Krale, is er volgens Bos veel gebeurd. 

Zo zijn er gesprekken gevoerd met alle fracties. Die werden uitgenodigd om aan te geven wat ze willen, onder meer met het aantal wethouders in de gemeente Staphorst.  ,,Volgende week komen wij met een document naar de gemeenteraad waarin wij uitsluitsel geven hoe we verder willen gaan. De zomerperiode is gebruikt om ons hierop te bezinnen’’, aldus CU-fractievoorzitter Bos namens coalitiegenoot SGP. 

Zorgen

Fractievoorzitter Jacob Spiker (CDA) maakt zich zorgen over de bestuurskracht van Staphorst. Het in nevelen hullen door de twee coalitiepartijen over de bestuurscrisis steekt hem. ,,SGP en CU geven geen duidelijkheid. En dat voelt na vier maanden niet goed’’, stelde Spiker, die pleitte om de Staphorster gemeenschap niet op te zadelen met een twee-partijen coalitie van CU en SGP.  Publiek geheim is dat de SGP opteert voor samenwerking met alleen de CU. 

 ,,Dat is onverstandig’’, aldus Spiker. ,,Een groot deel van onze bevolking voelt zich dan niet langer vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Geef uitleg en duidelijkheid, ook over uitvoering van het coalitie-akkoord.’’ Dat akkoord is samen met het nu buitenspel staande CDA opgetuigd. ,,Dat voeren wij uit. Tot het moment dat er eventueel een nieuw akkoord ligt’’, aldus Bos. 

Op de vraag of er weer een derde wethouder komt en zo ja, uit welke hoek, wilde Bos nu nog niets zeggen. CU en SGP hebben ieder vijf zetels en samen met 10 van de 17 zetels een meerderheid in de raad. Maar Bos zei: ,,De raad en het college zijn gebaat bij een zo’n groot mogelijk draagvlak in de gemeenteraad en in de samenleving.’’

Kop van Overijssel