Volledig scherm
Het centrum van Staphorst met het winkelhart © Wilbert Bijzitter

Bezuinigingen treffen winkelhart Staphorst

De toekomst van een florerende winkelhart van Staphorst staat op het spel. Dat stelt de Ondernemersvereniging Staphorst Rouveen (OSR) in een aan de gemeenteraad gezonden brandbrief over de voorgenomen bezuinigingen om het begrotingstekort van ruim 5 miljoen euro op te lossen. Het college wil de herinrichting van de Bergerslag/Staphorster Kerkweg schrappen en zo 900.000 euro besparen. 

Dat doet volgens de verontruste winkeliers afbreuk aan het opwaarderen van een aantrekkelijk en bereikbaar winkelgebied. En dat terwijl de OSR juist bezig is om het winkelhart op te vijzelen met een nieuw op te stellen centrum-detailhandelsvisie. ,,Wij zijn teleurgesteld over het voorgenomen schrappen van deze voor onze winkeliers belangrijke verbetering van hun omgeving’’, valt de brief aan de raad samen te vatten. ,,In de afgelopen periode hebben we met veel inspanning inspraakavonden georganiseerd. Door de raad is eerder 10.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van een centrum-/detailhandelsvisie. Een groot aantal mensen werkt hieraan actief mee’’,  schrijft het verontruste bestuur met voorzitter en ex-burgemeester Joop Alssema.

De OSR benadrukt andermaal graag in samenwerking met de gemeente te komen tot het versterken van het winkelhart en om te komen tot een meer dynamisch en divers winkelgebied. ,,Van belang is om de centrumfunctie te versterken en vooral aandacht te hebben voor de inrichting van het gebied. Uitgangspunt is een aantrekkelijk winkelgebied waarin bereikbaarheid, het ontmoeten, het verblijven met een aantrekkelijke sfeer volop aanwezig is.’’'

Populair

De winkeliers vragen de gemeenteraad om om de negen ton wel beschikbaar te stellen. Anders ziet de OSR haar plannen in duigen vallen. Staphorst als winkelgebied is populair. Tegen de 40 procent van de klanten komen van buiten Staphorst en daarvoor is de herinrichting van de Bergerslag/Staphorster Kerkweg van cruciaal belang. Maar de OSR heeft meerdere ideeën zoals het aanleggen van duidelijke looproutes en aandacht voor groenvoorzieningen, straatmeubilair, straatwerk, verlichting, bewegwijzering en seizoensgebonden sfeerelementen, terrassen en winkeluitstallingen. ,,Die moeten bijdragen aan een aangenaam verblijfsklimaat. Hierdoor kan de tijd die de bezoeker in het centrum doorbrengt worden verlengd.’’

Kop van Overijssel