Volledig scherm
© Wilbert Bijzitter

Einde maken aan chaos in Gieterse Dorpsgracht

Om de chaos in de Gieterse Dorpsgracht op zomerse topdagen het hoofd te bieden werken de gemeente Steenwijkerland, ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt aan maatregelen.

,,Tijdens zomerse dagen ligt de Dorpsgracht soms vol met boten, die al botsend langzaam voortbewegen. Dit beeld van filevarende en botsende boten doet afbreuk aan de goede naam Giethoorn. Hier willen we dan ook veranderingen in aanbrengen’’, staat in een maandagavond gepresenteerde notitie. Daarin komt de gemeente met ‘denklijnen’ voor het toekomstig boot­verhuur- en vaarbeleid. Bij de uitwerking zal het dorp nadrukkelijk worden betrokken, zo geeft wethouder Bram Harmsma aan.

Technologie

Er wordt volgens de wethouder gewerkt aan wat hij noemt ‘het inzetten van slimme technologie’. Dat moet er onder meer voor zorgen dat kan worden nagaan hoeveel bootjes er door Giethoorn varen, wanneer het druk is en waar filevorming optreedt. ,,Het varen in bootjes door Giethoorn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote publiekstrek­ker. De keerzijde hiervan is dat dit op topdagen leidt tot filevaren, schade aan bruggen en vonders, onoverzichtelijke situaties op het water en overlast voor de inwoners van Giethoorn. We willen deze ongewenste effecten van het varen met bootjes beperken en voorkomen’’, aldus Harmsma.

Een AIS (Automatisch Identificatie Systeem) is een systeem dat er voor zorgt dat schepen onderling zichtbaar zijn. Via de Vaarverordening kan dit of een vergelijkbaar systeem, verplicht gesteld worden voor alle verhuur- en rondvaartboten. Het systeem kan realtime informatie leveren aan toeristen, zodat ze minder vaak fout varen en het geeft de toerist ook de keuze om een drukke route te mijden. Verder helpt het de gemeente en ondernemers om inzicht te krijgen in de meest gebruikte vaarroutes.

Het systeem ondersteunt ook de verhuurbedrijven, doordat ze op elk moment weten waar hun verhuurboot is. Verdwaalde toeristen kunnen ze op deze manier helpen hun weg te vinden. Tot slot kan met het systeem informatie gekregen worden over het vaargedrag van de toerist. Als blijkt dat bepaalde boten van bepaalde verhuurbedrijven veel botsingen veroorzaken, dan kan de betreffende ondernemer hier op aangesproken worden om maatregelen te nemen, zo staat in de notitie, waaraan de belangenvereniging en ondernemers hebben meegewerkt aan de totstandkoming.

Vaarverordening

Een ander dingetje is de Vaarverordening. In een poging om de Gieterse Dorpsgracht aantrekkelijk te houden voor het toerisme, gaat de gemeente Steenwijkerland de Vaarverordening zo snel mogelijk juridisch sluitend maken. Dat biedt volgens wethouder Bram Harmsma mogelijkheden om handhavend te kunnen optreden tegen overtreders, zoals ‘spookboten’, bootjes die zonder vergunning worden verhuurd.

Op dit moment is in Giethoorn met 664 kleine bootjes en 100 rondvaartboten het maximale aantal vergunningen bereikt en die vergunningen zijn oneindig. Daardoor is voor nieuwe vergunningen geen ruimte en dat is in strijd met de Dienstenwet en Europese regels, zo heeft Nysingh Advocaten uitgezocht. Een nieuwe verordening moet er voor zorgen dat de verhuurmarkt toegankelijk is voor nieuwkomers. De gemeente gebruikt het komende jaar om uit te zoeken hoe dit het beste kan worden toegepast. April 2020 moet er dan een Vaarverordening zijn die aan alle eisen voldoet.

Na de invoering van de nieuwe verordening, volgt uitbreiding van het aantal handhavingsuren en komt er een nieuwe strafmaat voor overtreders. Niet meer de huidige, volgens de gemeente te lage, boete, maar het wegslepen en aan de ketting leggen voor een bepaalde periode. Daardoor kan de boot niet meer verhuurd en wordt de eigenaar getroffen in de portemonnee.

Botenpaspoort

Het is de bedoeling om alle vergunde boten te registreren door van elk vaartuig een botenpaspoort te maken, waarin staat de lengte, breedte, aandrijving en het aantal toegestane passagiers. Van de boot wordt een foto gemaakt en de code van het nummerbord wordt in de boot gegraveerd. Boten die niet voldoen aan de maatvoering van de Vaarverordening krijgen een tijdelijke registratie. Hiermee krijgt de ondernemer de tijd om een andere boot aan te schaffen die wel voldoet aan de eisen.

  1. Steenwijkerlandse wethouder Tiny Bijl overleeft motie van wantrouwen

    Steenwij­ker­land­se wethouder Tiny Bijl overleeft motie van wantrouwen

    De Steenwijkerlandse wethouder Tiny Bijl (BGL) maakt nog steeds deel uit van het college. Ze overleefde een motie van wantrouwen van de oppositiepartijen CDA, CPB, GroenLinks, D66 en het tot de coalitie behorende VVD-raadslid Wim Stapel. Die werd ingediend tijdens een door de vier genoemde partijen aangevraagd interpellatiedebat. Bijl lag onder vuur rond de mogelijke aankoop door de gemeente van het Werkplein aan de Vesting.

Kop van Overijssel