De gemeente trekt per jaar 75.000 euro uit voor ondersteuning van evenementen, zoals Donderdag Meppeldag dat jaarlijks een Amsterdamse dag heeft met tal van artiesten uit de hoofdstad.
Volledig scherm
De gemeente trekt per jaar 75.000 euro uit voor ondersteuning van evenementen, zoals Donderdag Meppeldag dat jaarlijks een Amsterdamse dag heeft met tal van artiesten uit de hoofdstad. © Rink Hof

Forse financiële steun gemeente Meppel voor evenementen

Voor de ondersteuning van evenementen in Meppel, trekt de gemeente fors de portemonnee. Dit en volgend jaar kan Stichting Meppel Event Desk een bedrag van 75.000 euro bijschrijven op de bankrekening.

In de bijdrage heeft de gemeente rekening gehouden met de steeds strenger wordende veiligheidseisen die aan evenementen worden gesteld. ,,De ondersteuning van evenementen is inclusief een bijdrage voor veiligheid, al blijft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van een veilig evenement te allen tijde bij de organisatoren’’, aldus de gemeente.

Voor de gemeente Meppel zijn evenementen ‘het’ ultieme visitekaartje. Het college wil evenementen stimuleren om zich door te blijven ontwikkelen en in te zetten op de kwaliteit. Wethouder Roelof Pieter Koning: ,,Evenementen geven gelegenheid tot ontmoeting, beweging en beleving. Ze trekken bezoekers en zetten de gemeente op de kaart.’’ Naast de zorg die de gemeente en Meppel Event Desk hebben over de toekomstbestendigheid van evenementen, zien volgens de wethouder ook andere partijen dat het ernst is en er iets moet gebeuren. De betrokkenheid van (horeca)ondernemers, vrijwilligers en besturen van evenementen heeft al geresulteerd in een samenwerking tussen verschillende evenementenorganisaties. Horecaondernemers praten en betalen mee en naast de bijdragen van gemeente, Meppeler Handels Vereniging, Ondernemersfonds en sponsoren, komt extra budget vrij voor evenementen via de Bedrijven Investering Zone. ,,Door de financiële ondersteuning van Meppel Event Desk maken we een volgende stap in de professionele doorontwikkeling van evenementen”, meent Koning.

Meppel Event Desk ondersteunt organisatoren (vrijwillig) bij het vergunningentraject, inkoop van faciliteiten en de daarbij behorende financiële stromen en productionele uitvoering. Ze bemiddelen daarnaast tussen organisatoren van evenementen onderling en tussen organisatoren en gemeente en hulpdiensten. ,,Evenementen in Meppel worden vrijwel uitsluitend door vrijwilligers georganiseerd. Zij hebben vaak moeite met het voldoen aan de eisen die worden gesteld, als het gaat om bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen en het garanderen van de veiligheid. Zij ontkomen niet meer aan het inhuren van professionals, wat ten koste gaat van het totale budget. Het wordt ook steeds lastiger om vernieuwing aan te brengen’’ , aldus voorzitter Gino Spijkerman.

Kop van Overijssel