Volledig scherm
Grauwe ganzen. © Thinkstock

'Ganzenjacht in Overijssel is illegaal'

DEN HAAG - Vrijwel overal in Overijssel wordt illegaal geschoten op ganzen onder toeziend oog van de provincie Overijssel. Dit betoogde Vogelbescherming Nederland woensdag voor de Raad van State in Den Haag. Vogelbescherming eist een onmiddellijk verbod op het bejagen van ganzen door de diverse faunabeheereenheden.

Sinds 2014 geldt in Overijssel een algemene ontheffing voor de ganzenjacht. Zonder natuurbeschermingsvergunning mogen grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen het hele jaar door beschoten en verjaagd worden. ‘’De ganzen rijzen de pan uit’’, verklaarde de provincie. Inmiddels zijn er vijfduizend geschoten. Reden daarvoor is schade aan landbouwgewassen.

Protesten
Vogelbescherming vindt dat Overijssel in strijd handelt met de Natuurbeschermingswet (nbw) door zonder nbw-vergunning de jacht toe te staan. Protesten van Vogelbescherming hebben er inmiddels toe geleid dat in Engbertsdijkvenen, Weerribben, Rijntakken, Zwarte Meer en Ketelmeer & Vossemeer voortaan alleen met een Nbw-vergunning mag worden geschoten. Maar de voor de rest van Overijssel geldt de vergunningplicht nog steeds niet. De provincie wil dit zo houden.

Vogelbescherming maakt zich vooral zorgen over De Wieden, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Sallandse Heuvelrug en de Veluwerandmeren. De jacht met het geweer heeft niet alleen gevolgen voor de ganzen maar ook andere broedvogels worden verstoord, vindt Vogelbescherming. Die wil dat in alle gebieden de gevolgen van de jacht worden onderzocht. Indien het aanvragen van nbw-vergunningen verplicht is komen de gevolgen vanzelf aan het licht, aldus Vogelbescherming.

Tegen de nbw-vergunningen voor Engbertsdijkvenen, Weerribben, Rijntakken en Zwarte Meer en Ketelmeer & Vossemeer is Vogelbescherming in beroep gegaan bij de Raad van State. Die vergunningen hadden volgens de club nooit verleend mogen worden.

Driehonderd meter
Woordvoerders van de provincie Overijssel vinden dat Vogelbescherming de ganzenjacht teveel aandikt. ‘’Gemiddeld wordt bij een actie 2,1 gans geschoten. De rest vliegt op en strijkt driehonderd meter verderop neer om verder te vreten. De landbouwschade neemt af dus we doen het goed’’. Volgens de provincie is het doden van ganzen dan ook een marginale aangelegenheid.

Het gaat vooral om verstoring. Woensdag bij de Raad van State kwam naar voren dat het aantal kolganzen in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht onder de instandhoudingsdoelstelling is beland. Volgens de provincie komt dat niet door de jacht maar volgens Vogelbescherming is het duidelijk dat in ieder geval de jacht op kolganzen meteen moet stoppen. Uitspraak van de Raad van State volgt.

Kop van Overijssel