Volledig scherm
Een deel van het beschikbare budget voor het leefbaarheidsplan Genemuiden is bestemd om het pleintje (midden) achter de woningen aan de Trompstraat een groener aanzien te geven. © google streetview

Genemuiden is niet groen genoeg

Genemuiden moet een groener karakter krijgen. In het nog op te stellen leefbaarheidsplan zullen voorstellen worden gedaan om dit voor elkaar te krijgen. De gemeente Zwartewaterland trekt tot en met 2022 een bedrag van 400.000 euro uit voor plannen in de vier kernen.

Tapijtstad Genemuiden heeft nu het stempel ‘sterk versteend’ met weinig groen, bomen en grasvelden. Hierdoor wordt het snel te warm, zo hebben inwoners aangegeven in gesprekken over het leefbaarheidsplan. Niet alleen in het centrum ervaren de bewoners dit, ook in de verschillende wijken. Met meer openbaar groen en het vergroenen van particuliere tuinen zou de woonomgeving een veel aantrekkelijker karakter krijgen.

De gemeente geeft aan een deel van het beschikbare budget te willen bestemmen voor de plannen van de Trompstraat in Genemuiden, die er naar streeft om de groenste straat van de gemeente Zwartewaterland te worden. De stenen van het speelplein moeten worden vervangen door gras, bomen en struiken en op de daken van garageboxen en schuurtjes van particulieren komen cedum matten te liggen.

Biodiversiteit

In de leefbaarheidsplannen voor Genemuiden en de andere kernen is er aandacht voor verhoging van de biodiversiteit. ,,Hoe meer soorten in onze tuinen, parken, landbouw- en natuurgebieden, hoe beter’’, stelt de gemeente. Die gaat zelf het maaibeleid tegen het licht houden. Nu nog wordt het gras gemaaid als gazon maar gaat onderzoeken of het mogelijk is om het beheer anders op te pakken waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. Ook is voorgesteld om later te maaien. De Veerweg bij Genemuiden wordt genoemd als mogelijkheid om de biodiversiteit te verhogen. Maar ook in andere kernen zijn daar mogelijkheden voor in bermen, met name in het buitengebied.

De gemeente Zwartewaterland wil eveneens investeren in maatregelen om hittestress en wateroverlast, een gevolg van problemen met het waterbergingssysteem, te voorkomen. ,,We zetten zoveel mogelijk in op een aparte afvoer en berging van regenwater’’, aldus de gemeente. Die legt de bal ook neer bij de inwoners als het gaat om een oplossing van deze problematiek. ,,Meer groen en minder steen in tuinen’’, luidt de boodschap.

Kop van Overijssel