Volledig scherm
Bootjes liggen er nauwelijks in de grachten van Hasselt en dat moet veranderen. © Pedro Sluiter Foto

Hasselt wil bootjes in de grachten

Hasselt heeft een heuse grachtengordel met prachtige historische panden. Maar de grachten liggen er levenloos bij. Bootjesvolk trekt vanaf het Zwarte Water nauwelijks de stad in. Dat moet veranderen vinden ze in de Hanzestad.

De eerste voorzichtige stappen zijn afgelopen zomerseizoen gezet door informatie te verstrekken over de grachten. Het brugwachtersgilde van Hasselt, door de aanwezigheid van de Prinsengracht, Baangracht, Brouwersgracht en Heerengracht ook wel eens liefkozend ‘Klein Amsterdam’ genoemd, heeft een informatieve flyer gemaakt en uitgedeeld op toeristische plekken buiten de gemeente. Ook is er op het Meijers Bolwerk een bord geplaatst op toeristen te attenderen op de grachten. Eenzelfde bord komt te staan op het Diamanten Bolwerk.

De vrijwilligers van het brugwachtersgilde bedienen de bruggen van de grachten. ,,Die zouden dat graag veel vaker doen. Het zou daarom mooi zijn als er meer bootjes de grachten invaren en dat er voorzieningen in de grachten zijn’’, zo staat in een notitie met speerpunten voor een nog op te stellen leefbaarheidsplan.  Toeristen kunnen Hasselt al vanaf het water bekijken tijdens de rondvaarten die Hanzestad Hasselt Marketing aanbiedt. 

Centrum

In het leefbaarheidsplan voor Hasselt zal er ook aandacht zijn voor het aantrekkelijker maken van het centrum. Dat staat vol met historische panden, maar ook met leegstaande winkels. De ingehuurde centrummanager Eduard Plate is bezig met het maken van een plan van aanpak. Dat moet de leidraad vormen voor het economisch beter benutten van de bouwkundige pareltjes en de grachten in de binnenstad.

De afgelopen jaren is er al flink geïnvesteerd in het centrum van Hasselt. Zo is er langs het Zwarte Water een nieuwe rivierboulevard gerealiseerd met onder meer aanlegsteigers. Het historische Justitie Bastion is opnieuw opgebouwd, de grachtmuren zijn gerestaureerd en verschillende straten zijn van nieuw straatwerk voorzien. Nu het leefbaarheidsplan er aan zit te komen, hebben bewoners gevraagd om door te gaan met de herinrichting. Als voorbeeld is genoemd het aantrekkelijker maken van de entree van Hasselt via de Hoogstraat.

PARKEREN

Hoewel er de afgelopen jaren in Hasselt parkeerplaatsen zijn bijgekomen, blijft het parkeren een punt van zorg. Op basis van de geluiden in de Hanzestad, komt er een onderzoek dat duidelijk moet maken of er daadwerkelijk sprake is van te weinig parkeercapaciteit. Er wordt ook gelijk gekeken waar parkeerplaatsen toegevoegd kunnen worden, mocht het onderzoek uitwijzen dat er nu te weinig zijn. ,,Het gevoel van te weinig parkeerplekken in en rondom het centrum is een terugkerend onderwerp’’, stelt het college van de gemeente Zwartewaterland vast. 

Bij de gesprekken met inwoners over de in de maak zijnde leefbaarheidsplannen voor de verschillende kernen, is in Hasselt aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek. Inwoners gaven daarbij als oplossing aan dat parkeergelegenheid voor langparkeerders buiten het centrum gefaciliteerd kan worden. Ook is gewezen op de bewegwijzering naar de bestaande parkeerplaatsen. Die kan beter volgens de Hasselters. Dat zal worden opgenomen in het op te stellen leefbaarheidsplan.

Kop van Overijssel