Volledig scherm
Verkeersdrukte in de Hoogstraat in Hasselt. © Pedro Sluiter Foto

Hasselt worstelt met verkeer in het centrum

poll - videoIn Hasselt worstelen ze al jaren met het verkeer in de binnenstad. De gemeente denkt dat verbeteringen nodig zijn. Maar als de winkeliers in Hasselt het voor het zeggen zouden hebben verandert er vrijwel niets aan de verkeerssituatie in het centrum. ,,Lekker laten zoals het is’’, zegt Thobias Mijnheer, één van de drie bestuursleden van de winkeliersvereniging.

Als uitvloeisel van het centrumplan uit 2014 wil de gemeente Zwartewaterland de verkeerscirculatie in het centrum optimaliseren, zo geeft wethouder Albert Coster aan. Daarvoor zijn vier varianten bedacht. Bij drie daarvan kan er nog maar van één zijde de Hoogstraat in worden gereden. Een in een van die drie wordt ook de Markt afgesloten. Via een enquête vraagt de gemeente om de mening van de inwoners. De winkeliers hebben de keuze al gemaakt. ,,Dat is variant 4, waarbij de verkeerssituatie grotendeels gelijk blijft aan hoe die nu is’’, zegt Thobias Mijnheer.

Destijds heeft de gemeenteraad er juist voor gekozen om de verkeersdruk op de Hoogstraat te verminderen door eenrichtingverkeer in te stellen als de straat opnieuw zou worden ingericht. In afwachting van de omvangrijke werkzaamheden aan de N331, die vorig jaar zijn afgerond, is dat besluit nooit tot uitvoering gebracht. Maar de optie is nu weer nadrukkelijk in beeld. Volgens wethouder Coster draagt het verkeersluw maken van het centrum bij aan de veiligheid, met minder opstoppingen en gevaarlijke situaties. ,,Er ontstaat dan meer ruimte voor het winkelend publiek.’’ 

Leegstand

De winkeliers kijken daar toch wat anders tegenaan. ,,We hebben geen belang bij een autoluwe Hoogstraat en dat zal het gevolg zijn van de invoering van eenrichtingsverkeer. Dan komt het niet goed en gaat iedereen Hasselt voorbij. Dat is toch niet wat we willen. We kampen al met leegstaande winkelpanden.’’ Volgens Mijnheer, die een fietsenzaak heeft in de Nieuwstraat, gaat het winkelbestand achteruit, ,,al komt er zo af en toe toch ook een nieuwe winkel bij.’’

Bij de werkzaamheden aan de N331 is de rechtstreekse aansluiting van de Hoogstraat al komen te vervallen. ,,Nu kunnen we de volgende stap zetten en dat is het optimaliseren van de verkeersstromen door Hasselt’’, zegt wethouder Albert Coster. Hij rept over het nodige sluipverkeer, van met name automobilisten die richting Genemuiden gaan. En in de zomermaanden gaan nogal wat bootjesmensen met hun aanhanger door het centrum in de richting van de jachthavens in de Molenwaard.

Parallelweg

Om dat tegen te gaan is van cruciaal belang de aanleg van een nieuwe parallelweg over het terrein van de voormalige scheepswerf Bodewes. Coster weet van de bedenkingen die daar tegen zijn maar zegt met stelligheid in zijn stem: ,,Ik ga er vanuit dat die weg er komt. Daar zijn alle varianten op afgestemd.’’ Het is de bedoeling om het verkeer vanaf de rotonde N331/N377 (Vaartweg) over de parallelweg naar de Van Nahuysweg te leiden, waar het vervolgens onder de provinciale weg door naar het centrum of de jachthavens kan. In de door de winkeliers omarmde variant 4 gaat uitsluitend verkeer van en naar de Molenwaard over de nieuwe parallelweg en kan niet meer rechtstreeks naar het centrum.

INWONERS KUNNEN STEMMEN

Inwoners van Hasselt worden nadrukkelijk betrokken bij de plannen. Ze kunnen aangeven hoe ze het liefst het verkeer door Hasselt zien rijden. Tot 22 februari kan er via de gemeentelijke site of een in een gemeentelijke advertentie gepubliceerd antwoordformulier een voorkeur voor een van de vier varianten worden uitgesproken. ,,Het is niet zo van meeste stemmen tellen, maar we zullen de uitslag sterk laten meewegen in ons voorstel aan de gemeenteraad”, zegt wethouder Coster. Dinsdag 12 februari is er een inloopavond in het gemeentehuis. Tussen 19.00 en 21.00 uur worden de varianten toegelicht.

Poll

Wat gaan we doen met het verkeer in het centrum van Hasselt?

  • Variant 1, eenrichtingsverkeer gehele Hoogstraat en extra ontsluiting via nieuwe parallelweg. (16%)
  • Variant 2, gedeeltelijk eensrichtingsverkeer Hoogstraat en extra ontsluitingen via de Raamstraat en nieuwe parallelweg. (5%)
  • Variant 3, gedeeltelijk eensrichtingsverkeer Hoogstraat, afsluiting Markt en extra ontsluitingen via de Raamstraat en nieuwe parallelweg. (6%)
  • Variant 4, met nauwelijks veranderingen ten opzichte van de huidige situatie en verkeer naar het centrum via de rotonde Vaartweg (73%)
146 stemmen
Volledig scherm
Variant 1, eenrichtingsverkeer gehele Hoogstraat en extra ontsluiting via nieuwe parallelweg. © gemeente zwartewaterland
Volledig scherm
Variant 2, gedeeltelijk eensrichtingsverkeer Hoogstraat en extra ontsluitingen via de Raamstraat en nieuwe parallelweg. © gemeente zwartewaterland
Volledig scherm
Variant 3, gedeeltelijk eensrichtingsverkeer Hoogstraat, afsluiting Markt (grote rode pijl) en extra ontsluitingen via de Raamstraat en nieuwe parallelweg. © gemeente zwartewaterland
Volledig scherm
Variant 4, met nauwelijks veranderingen ten opzichte van de huidige situatie en verkeer naar het centrum via de rotonde Vaartweg en afsluiting van de Van Nahuysweg (grote rode pijl). © gemeente zwartewaterland

Kop van Overijssel