Volledig scherm
Gerjan Rook, Thomas Stam, Jochem de Olde en Tobias Altena (vlnr) helpen met de verhuizing. © Pedro Sluiter Foto

Heetveld verliest school: De Opstap fuseert met De Wiedekieker in Sint Jansklooster

Basisschool De Opstap, de voormalige ruim honderdjarige hervormde school in buurtschap Heetveld, heeft de deur definitief gesloten. De school heeft volgens christelijke onderwijsorganisatie Accrete met nog geen twintig kinderen te weinig leerlingen voor een zelfstandig voortbestaan.

Daarom is gekozen voor een fusie met de tot dezelfde onderwijsorganisatie behorende basisschool De Wiedekieker in het naburige Sint Jansklooster. Niet alleen de twee christelijke basisscholen nemen hun intrek in het schoolgebouw aan de Kloosterweg in Sint Jansklooster. Ook peuterspeelzaal De Mannegies verhuist mee vanuit Heetveld, waardoor er is gekozen voor een nieuwe naam: Christelijk Kindcentrum De Wiedewereld.

Had De Opstap tien jaar geleden nog bijna 40 leerlingen, afgelopen schooljaar waren dat er nog maar 18, waarvan vier nu de overstap maken naar scholen voor voortgezet onderwijs in Zwartsluis en Meppel. Het merendeel van de resterende kinderen gaan in het nieuwe schooljaar naar de nieuwe fusieschool en dat geldt ook voor het onderwijzend personeel, op één na. Het nieuwe team bestaat uit tien meesters en juffen, vier onderwijsassistenten, een intern begeleider en directeur Nelleke Ykema.

Over de fusie van de twee scholen is volgens directeur Ykema ongeveer anderhalf jaar geleden voor het eerst gesproken. ,,Ook al wordt er nog wel gebouwd in het dorp, het aantal kinderen in Sint Jansklooster en omgeving neemt af en dat merk je als scholen.’’ In de achterliggende periode is door een fusiecommissie, bestaande uit leerkrachten en ouders van beide scholen, aangestuurd op de fusie, waarbij De Opstap als kleinste van de twee scholen dicht gaat.

Nieuw tijdperk

Nelleke Ykema geeft aan dat de fusie gelijk een nieuw tijdperk inluidt voor het christelijk basisonderwijs in Sint Jansklooster en Heetveld. Op De Wiedewereld wordt het geven van onderwijs per groep losgelaten en ingeruild voor wat wordt genoemd ‘groepsdoorbrekend en kindgericht leren’. Dit betekent dat de kinderen op eigen niveau en in eigen tempo kunnen leren. Een volgende stap is dat de samenwerking tussen de verschillende groepen nog verder uitgebreid gaat worden door in een onderbouw- en bovenbouwunit te gaan werken. Waar de school uiteindelijk naar toe wil groeien is dat de kinderen in een stamgroep zitten voor de dagopening, de kanjerlessen, de kring, maar voor rekenen, taal of lezen naar een eigen niveaugroep gaan. Voor de nieuwe werkwijze is het nodig dat het schoolgebouw enkele bouwkundige aanpassingen ondergaat.

Nieuwe school

Het nu gevormde Christelijk Kindcentrum De Wiedewereld krijgt over enkele jaren een nieuw schoolgebouw. Dat gaat gedeeld worden met de gereformeerde basisschool Eben-Haëzer, die in buurtschap Kadoelen ook in een verouderd pand zit. Waar de nieuwe school komt te staan is nog niet bekend. ,,Komend schooljaar start een locatieonderzoek’’, zegt directeur Nelleke Ykema van De Wiedewereld. Volgens haar staat het nieuwe  gebouw voor de twee scholen er op z’n vroegst in 2024.

Kop van Overijssel