Volledig scherm
,,De gevisualiseerde droom als vertrekpunt voor de plannen’’, burgemeester Eddy Bilder de artist impression van de herbouwen Veerpoort. © projectplan arcadis

Herbouw veerpoort Hasselt nog ‘een droom’

videoDe herbouw van de Veerpoort in Hasselt laat nog wel even op zich wachten. Arcadis heeft al wel een plan gemaakt en dit najaar worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Maar wanneer de daadwerkelijke replica verrijst is nog de vraag.

Burgemeester Eddy Bilder kan die niet beantwoorden. ,,Er ligt een gevisualiseerde droom als vertrekpunt voor de plannen. Want de ambitie om te herbouwen is er nog steeds, maar het vergt meer tijd en middelen’’, zegt Bilder. Ondanks het enthousiasme bij sommige geledingen in Hasselt en bij de burgemeester zelf, is er officieel nog nooit een besluit over genomen. ,,Er moest dus nog een heel traject worden doorlopen.’’

In 2016 werden bij werkzaamheden langs het Zwarte Water restanten gevonden van de oude Veerpoort. Het is een van de zeven toegangspoorten die Hasselt ooit had. Archeologisch onderzoek wees uit dat de eerste Veerpoort - in de buurt van het veer over het Zwarte Water - in de veertiende eeuw is gebouwd en dat daar later een nieuwe poort op is gezet. Om de historie levend te houden is na de opgravingen het plan opgevat om de twee ronde torens van de Veerpoort (deels) te herbouwen.

Kruising

De voorbereidingen voor deze werkzaamheden beginnen dit najaar. Hiervoor is het noodzakelijk dat de tot de poort behorende stenen leeuw op een sokkel - nu het enige zichtbare element aan het verleden – tijdelijk wordt verwijderd om die later terug te plaatsen. De werkzaamheden beginnen met de herinrichting van de kruising van het Burgemeester Royerplein met de Van Nahuysweg, Justitie Bastion en de Kaai. 

De weg krijgt daar een flauwe bocht om ruimte te maken voor de herbouw van de Veerpoort. Er worden langs het water muren en trappen gebouwd, en een fundering gemaakt voor de poort in afwachting van herbouw. ,,In de te vernieuwen bestrating laten we zien waar de oude stadsmuur heeft gestaan’’, zegt ambtenaar Henk Kin. ,,En dat sluit aan bij de al herstelde restanten van de stadsmuur langs het Justitie Bastion.’’

Dat maakte deel uit van de verdedigingswerken die destijds zijn aangelegd in opdracht van Prins Maurits. Aan het begin van de negentiende eeuw werden ze afgebroken en bleven alleen de lage resten van de stadsmuur staan, die later dienden als waterkering. Omdat de muur op omvallen stond is die vorig jaar vernieuwd met gebruik van enkele honderden oude stenen.

De afgelopen jaren heeft Hasselt langs het Zwarte Water al een flink ander aanzien gekregen met de aanleg van de rivierboulevard. Langs het water zijn nieuwe kademuren gemetseld, is een wandelpad met bankjes aangelegd en aanlegsteigers voor kleinere boten gerealiseerd. Verder zijn verschillende straten heringericht en nieuwe parkeerplaatsen aangelegd langs de Van Nahuysweg.

Volledig scherm
In het najaar wordt begonnen met de voorbereidingen voor de herbouw van de Veerpoort met werkzaamheden op de kruising van het Burgemeester Royerplein (midden) met de Van Nahuysweg, Justitie Bastion (links) en de Kaai (rechts). © projectplan arcadis
Volledig scherm
De op een sokkel staande stenen leeuw is nu het enige zichtbare element aan de Veerpoort uit de veertiende eeuw. © cor van dalen
  1. Knarrenhof in Hasselt staat er nog lang niet
    PREMIUM

    Knarrenhof in Hasselt staat er nog lang niet

    Bij de bouw van een Knarrenhof is Hasselt is het onmogelijk om alle groen te behouden. Maar uitvoerig overleg tussen gemeente, de initiatiefnemer van het project en bewoners van de Dr. H.A.W van der Vechtlaan heeft er wel toe geleid dat gedeeltelijk tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren van de buurtbewoners. De raad van de gemeente Zwartewaterland deed een beroep op partijen om er uit te komen, en vroeg het college om hierin een bemiddelende rol te spelen.

Kop van Overijssel