Volledig scherm
Eise van der Sluis is de nieuwe directeur landbouworganisatie LTO Noord. © Frans Paalman

LTO Noord erkent aandeel in schuld mestdrama: ‘Boeren zijn gigantisch in de knel gekomen’

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) heeft steken laten vallen in de belangenbehartiging van boeren in het mestdossier. Dat erkent de nieuwe directeur van LTO-Noord, Eise van der Sluis. „Er zijn veel boeren gigantisch in de knel gekomen. We waren niet als enige verantwoordelijk, maar dit had van onze kant veel beter gemoeten.”

Met name melkveehouders hebben het laatste jaar steeds meer kritiek op LTO, de belangenbehartiger voor de boeren. De invoering van een nieuw fosfaatstelsel kost een groot aantal boeren de kop. De totale hoeveelheid fosfaat die de landbouw mag uitstoten is beperkt en veel boeren worden daardoor gedwongen hun veestapel in te krimpen. Dat heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering en brengt tientallen en mogelijk honderden boeren in de problemen.

Fosfaatrechten

De boeren verwijten LTO dat de organisatie niet genoeg voor hun belangen is opgekomen in onderhandelingen over de fosfaatrechten. Van der Sluis: „Er zijn meer spelers die verantwoordelijk zijn voor de problemen. De rijksoverheid bleef vergunningen afgeven, de Rabobank bleef financieren en de boeren zelf bleven investeren. Maar als je ophoudt met het melkquotum en je weet dat je met je fosfaatvolume al redelijk in de problemen zit, dan kun je de uitkomst voorspellen. Ik zeg niet dat LTO heeft zitten pitten, die heeft wel degelijk geluiden afgegeven naar het kabinet en ook naar de achterban. Maar toch is het misgegaan, en daarin heeft LTO natuurlijk ook wel haar aandeel gehad. We hebben nog wel iets van een demping kunnen regelen, maar je blijft met een aantal knelgevallen zitten waarvan niemand weet hoe het verder moet. Dat is heel zuur. We kijken of we iets voor die boeren kunnen doen, maar dat kunnen we niet alleen.”

Ook minister Minister Carola Schouten van Landbouw zei donderdagavond in een Kamerdebat dat ze geen ruimte ziet om de getroffen boeren te helpen. Vanwege Europese regels is er volgens haar geen mogelijkheid om extra rechten uit te delen aan melkveehouders in de knel.

  1. Bewoners Staphorst: ‘windmolenpark gevaar voor de omgeving’

    Bewoners Staphorst: ‘windmolen­park gevaar voor de omgeving’

    De windmolenproblematiek in Staphorst, en met name in het gebied de Lommert, houdt de gemoederen flink bezig. Klip en klaar maken bewoners in het beoogde plaatsingsgebied, verenigd in comité Behoud de Lommert, in een brief aan burgemeester Theo Segers, wethouder Alwin Mussche en de fractievoorzitters in de gemeenteraad hun misnoegen kenbaar over de gang van zaken. En het in hun ogen wegwuiven van bezwaren van het ministerie van Defensie.

Kop van Overijssel