Volledig scherm
Oud-burgemeester en boerenzoon Joop Alssema is voorzitter van de Landinrichting Staphorst.

PAS nekt landinrichting Staphorst

De grootste ruilverkaveling van Nederland, de landinrichting Staphorst, ligt een jaar stil door de perikelen met de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Raad van State deugt het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen niet. Door het vonnis liggen veel infrastructurele projecten in Nederland stil. 

Omdat er geen omgevingsvergunning aangevraagd kan worden is de geplande kavelovergang per 1 januari van de baan. Deze schuift door naar het winterseizoen van volgend jaar. Een jaar vertraging dus. ,,We kunnen er niks aan doen. Voor de uitvoeringscommissie is zorgvuldigheid zeer belangrijk. We willen niet het risico lopen dat door ontbreken van vergunningen de kavelovergang een wanorde wordt’’, zegt Joop Alssema, de voorzitter van de uitvoeringscommissie van Landinrichting Staphorst.

De oud-burgemeester van de gemeente Staphorst leidt de landinrichting. Het is geen gemakkelijk job. Ruilen van gronden ligt uiterst gevoelig, zeker in Staphorst. Vaak zitten gronden al generaties in de familie. Er zijn dan ook tal van rechtszaken gevoerd door grondeigenaren die vinden dat ze er slecht vanaf komen. Die procedures waren allemaal afgerond. Maar het Besluit Tijdelijk Gebruik 2020 is vorige week met pijn in het hart ingetrokken. Dat had de kavelovergang per 1 januari 2020 mogelijk moeten maken, nog voordat boeren officieel eigenaar zijn. Volgens Alssema kan dat nu niet. ,,Hier zijn allerlei omgevingsvergunningen voor nodig die door de PAS-perikelen niet verstrekt kunnen worden. De vergunningen zijn een voorwaarde om te kunnen starten met de diverse werkzaamheden, zoals ontgrondingen, egalisaties en de aanleg van dammen en paden.’’

De Landinrichting Staphorst is de grootste van Nederland. In een gebied van 5.300 hectare ruilen 2300 eigenaren onderling 2000 hectare grond. Hoofddoel van de ruilverkaveling is verbetering van de structuur van de landbouw in een gebied met enorm versnipperde kavels. De verkaveling is een verplichte. Jaren geleden werd gepoogd een vrijwillige landinrichting op poten te zetten. Dat lukte niet. 

  1. Restauratie moet kerkorgel Zwartsluis ruige, stoere en bruisende klank teruggeven
    PREMIUM

    Restaura­tie moet kerkorgel Zwartsluis ruige, stoere en bruisende klank teruggeven

    Een grondige restauratie moet er voor zorgen dat het orgel in de hervormde kerk in Zwartsluis weer net zo klinkt als in 1796. Na drie jaar arbeid, dat regelmatig stil lag door het uitblijven van betalingen, leverde orgelmaker Rudolf Knol in dat jaar het Sluziger orgel op. ,,Toen moet het fantastisch hebben geklonken maar eerdere ingrepen hebben de klank geen goed gedaan’’ , zegt organist Arjan Wegerif over het rijksmonument.

Kop van Overijssel