Volledig scherm
De kruising Wubbenlaan - Viaductweg in Staphorst © Pedro Sluiter Foto

Plan voor aanpak gevaarlijke kruising Staphorst terug naar de tekentafel

Voor het aanpakken van de  verkeersonveilige situatie op de veelbesproken kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg in Staphorst moeten meer alternatieven worden uitgewerkt. Dat eist de voltallige gemeenteraad. 

Die was dan ook niet van plan om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor het plan dat het college van burgemeester en wethouders op tafel had gelegd. Het collegevoorstel omvat onder andere meer (opstel)ruimte op en rond de kruising. Voetbalvereniging Staphorst, wijkraad Staphorst Noord en bestuur van evenemententerrein De Tippe zijn weliswaar bij het maken van het college-ontwerp betrokken geweest, maar de raad vindt dat te kort door de bocht. Daarom diende ChristenUnie namens alle andere fracties een motie in, waarbij het college wordt opgedragen meer varianten uit te werken.

,,De kruising wordt een paar keer per jaar door De Tippe gebruikt voor evenementen. Er is slechts één oplossing uitgewerkt, die het evenemententerrein ontziet. Het gaat om de samenhang. Ook bijvoorbeeld de agrarische sector en de transportsector moeten worden gehoord. Natuurlijk willen we rekening houden met De Tippe, maar we moeten wel hoofd- van bijzaken scheiden’’, stelt Meilof Troost (ChristenUnie). 

Inloopavond

Fabian de Wee (Gemeentebelangen) gaat nog een stapje verder.,,Er is gesproken met een drietal organisaties. Waarom is er geen inloopavond gehouden voor de bevolking? Dit wekt de schijn van willekeur. Het is een kruising waar veel mensen over heen rijden. We willen meerdere varianten zien’’, aldus De Wee. 

Wethouder Alwin Mussche zei dat het niet vanzelfsprekend is dat bij iedere aanpassing van een verkeerssituatie in de gemeente een inloopavond wordt gehouden. ,,Bij het oplossen van toekomstige gevaarlijke verkeerssituaties zullen we de raad in een vroegtijdig stadium betrekken, met een soort startnotitie.’’ 

Jacob Spiker (CDA) benadrukt dat er ook zorgvuldig naar de financiën moet worden gekeken. ,,Het is in ieder geval goed dat we met het aannemen van de motie meer tijd  nemen om tot een goede afweging te komen’’. 

Wethouder Mussche kon niet anders dan concluderen dat de motie raadsbreed werd gesteund en hij beloofde op zoek te gaan naar alternatieven en er meer partijen bij te betrekken. ,,De raad voelde zich kennelijk niet betrokken bij de kaderstelling. We komen met dit voorstel omdat de verkeerssituatie na de vorige aanpassing, drie jaar geleden, niet veiliger is geworden. Dat wordt die met de nu door het college gekozen oplossing wel’’, verdedigde Mussche nog het voorstel.

Kop van Overijssel