Provincie, geef ons tijd voor onderzoek bypass rotonde Hasselt

videoGeen ons meer tijd! Het is een noodkreet van de gemeente Zwartewaterland richting de provincie Overijssel. De extra tijd is nodig om te onderzoeken hoe bij Hasselt kan worden voorkomen dat het (vracht-)verkeer van en naar Genemuiden vastloopt.

De provincie is al begonnen met de aanleg van rotonde, die de N759 (de weg van en naar Genemuiden) met de N331 verbindt. En dat is volgens de Genemuider ondernemers een slechte oplossing met veel stilstand vrachtverkeer. Zij pleiten voor een bypass die zorgt voor een ongehinderde doorstroming. Er ligt een oplossing, maar die kost 765.000 euro. De gemeente Zwartewaterland moet dat betalen en de provincie is al aan het werk.

Kop van Overijssel