Volledig scherm
Er wordt volop gewerkt aan de N331 bij Hasselt. Onlangs zijn de liggers geplaatst voor het viaduct bij de aansluiting op de weg naar Genemuiden. © Pedro Sluiter

Raad van State akkoord met geluidmaatregelen brug Hasselt

Er zijn geen beletsels meer voor de uitvoering van het reconstructieplan voor de N331 bij Hasselt. De Raad van State heeft de laatste bezwaren van tafel geveegd, zo blijkt uit de woensdag gepubliceerde uitspraak. 

Zo is een aanvullend geluidsrapport van de provincie Overijssel en de daarin voorgestelde geluiddempende maatregelen op de brug over het Zwarte Water in zijn geheel goedgekeurd. Eind vorig jaar droeg het bestuursrechtscollege de gemeente Zwartewaterland en provincie Overijssel op meer duidelijkheid te verschaffen over de effecten van een aantal maatregelen aan en op de brug. De gemeente nam daarop in het bestemmingsplan een nadere uitleg op over te treffen geluidsmaatregelen. Zo wordt geluidsreducerend asfalt gebruikt, worden brugvoegen gedempt en zijn de maten van enkele geluidschermen aangepast. Het middenscherm op de brug wordt 230 meter lang, 40 meter langer dan de brug zelf.

Tegenstanders waren nog steeds niet tevreden en vroegen meer onderzoek. De Raad vindt dat niet nodig en stelt dat de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om onaanvaardbare verkeersherrie voor omwonenden te voorkomen. 

Overigens schrapte de Raad wel de aansluiting Justitie Bastion met de Zwartewaterweg uit het bestemmingsplan. Maar dat wilde de gemeente zelf en had daar tijdens de  zitting in december 2017 al mee ingestemd.

Kop van Overijssel