Volledig scherm
© Wilbert Bijzitter

Redding Zuiderzee-dijk bij Hasselt kost 5 miljoen euro

Met het opknappen van de Stenendijk bij Hasselt is een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid. Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de monumentale muur verbeteren en de dijk versterken en ophogen zodat de kans op overstromingen afneemt als het Zwartewater buiten de oevers treedt. De Stenendijk is de laatste gemetselde zeewering langs de voormalige aan de Zuiderzee. 

Het voeg- en metselwerk van de Stenendijk verkeren op veel plaatsen in een slechte staat. Het waterschap hoopt dat de provincie Overijssel de subsidie voor grootschalig onderhoud aan voeg- en metselwerk eind dit jaar toekent. Mogelijk worden de werkzaamheden aan de 800 meter lange muur dan meteen uitgevoerd. Komt de subsidie niet, dan wordt het herstel opgeschoven naar 2021, in combinatie met het ophogen en verstevigen van de dijk.

Die dijkverhoging is gepland in 2021 en is nodig om aan de eisen van het rijk te voldoen. ,,Door de klimaatverandering zijn de normen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma naar boven bijgesteld. De Stenendijk voldoet nu niet meer aan die normen", aldus Van Gerner. ,,De dijk is niet sterk en hoog genoeg. We bekijken verschillende varianten om er iets aan te doen. Het kan iets breder aan de binnen- of buitenkant en hoger."

Fietspad

,,We hebben dit project naar voren gehaald om dan gelijk ook het oude fietspad op de dijk te vervangen. De gemeente heeft de wens om deze twee zaken in één keer te doen", zegt Herald van Gerner van het waterschap. De kosten voor het fietspad komen op het bordje van de gemeente.

De gemeenteraad van Zwartewaterland is vorige week op de hoogte gebracht van de plannen. De laatste restauraties en grootschalig onderhoud aan de muur bij de Stenendijk waren in 1982 en 2001. De Stenendijk loopt ten zuidoosten van Hasselt van korenmolen De Zwaluw, langs het Galgenrak, een zijstroom van Zwarte Water, tot het gemaal Streukelerzijl.

Kop van Overijssel